Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk årskurs 7 Vårterminen 2021

Skapad 2021-03-02 13:34 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
I Sverige finns det i nuläget fem minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani chib och Jiddisch. Dessa språk har sedan år 2000 en speciell ställning enligt ett riksdagsbeslut. Trots detta är finns det ett flertal människor som inte är medvetna om vilken historisk ställning dessa språk har i Sverige. I detta avsnitt kommer du att få lära dig mer om vårt lands minoritetsspråk och vilket syfte de uppfyller i samhället men även vilka skillnader och likheter de har med det officiella språket - svenska.

Innehåll

Arbetsgång

Följande avsnitt i svenska kommer vi att arbeta med minoritetsspråk. Ni kommer att bli indelade i i grupper och få all information av mig. Ni ska ta reda på så mycket som möjligt om det språk som ni har fått och använda länkarna som lagts upp på Classroom.google.com.

I just detta fall kommer länkarna bestå av små korta informationsfilmer, därför är det viktigt att ni antecknar samtidigt som du tittar på filmerna. Det kommer av krävas att du ser om filmen flera gånger.

Om du och din grupp hittar information  som ni  vill använda er av måste ni tänka på att  ange källan korrekt. Som avslut kommer du och din grupp att få redovisa ert minoritetsspråk. Det är viktigt att du i din presentation har med bilder som stödjer det du berättar om och även använder dig av nyckelord. Tänk på att ta med information som kan vara rolig och intressant för era klasskamrater att få ta del av som en sång, eller ett klipp där man kan höra hur språket låter.

__________________________________________________*____________________________________________________

Att tänka på när det gäller grupparbeten

 • Alla är lite extra på bra något särskilt och som grupp har ni därför tillgång till många kompetenser som på olika sätt kan bidra till projektet. 

 • Respektera varandra. 

 • Använd tiden under lektionen effektivt. 

 • Ha en jämn arbetsfördelning.

 • Om någon är sjuk är det viktigt att ta igen den tiden. 

 • Be mig alltid om hjälp, jag finns här för er. 

Uppgifter

 • Minoritetsspråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Minoritetsspråk

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsförståelse
Du visar grundläggande förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av de olika filmernas innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband .
Du visar på god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Söka, välja ut och sammanställa
Du visar att kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Historiska & kulturella sammanhang
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Du visar att du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du visar att du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du visar att du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: