Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Teknik, spårk och djur

Skapad 2021-03-02 13:40 i Skandinaviska stiftelsen för utbildning Fristående förskolor
Förskola
Vår planering är ämnad att främja barnens språkutveckling samt deras förståelse för enkel vardagsteknik.

Innehåll

Planering Lille Skutt Jasmine V. 9-12

Tema: Teknik och språk/vilda djur

 


V.9

 

Måndag 

StudiedagTisdag

Efter en kort paus (sport lov) börjar vi med en rolig aktivitet. Vi skapar en stämpel av en delad citron, barnen får doppa citronen i färg och sen stämpla på papper.  

 

Material: 

Papper, färg och citron.

Syfte:

Syftet är att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
Onsdag 

Utomhus och värdegrundsarbete – Under samlingen läser vi ”Pricken” och vi diskuterar att vi alla är lika men ändå olika.

Alla är lika mycket värda oavsett ursprung och utseende!

Syfte: 

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 

Torsdag

M&M(godis) experiment med vatten. Vi tar en tallrik och lägger godisarna runt och sen vi häller vatten i mitten av tallriken. När vattnet når upp till M&M godisarna så sprids de olika färgerna ut och då har vi än regnbågseffekt på tallriken. 
Material: 

Tallrik, vatten och M&M ( godis) 
Syfte: 

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, samt förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomenFredag 

Barnens val

Barnen får välja mellan två aktiviteter. Det kommer att finnas bilder på aktiviteterna och barnen får lägga en kloss på den aktivitet som de vill göra.

De alternativ som kommer att finnas är att programmera med Blue bot, app-lär dig att räkna.

Material:

Blue boten finns i materialförrådet. 

 

Syfte: Förskolan ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, skapa ett intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Även skapa och utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem


V. 10

 

Måndag

Under samlingen pratar vi om vilda djur, vilka djur är vilda, var bor dem och efter det  tittar/lyssnar vi på en saga ”Bamse-vilda djur ” på Polyglutt.Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.Tisdag

Pyssla om vilda djur. Varje barn ska själv en bild med ett vilddjur och sen vi ska limma saker på det, till exempel Papegoja-vi limmar fjädrar, giraff-limmar små bruna föremål, lejon-limmar päls runt huvudet, orm-limmar glitter. 
Material:

Allt material hittar man i pysselrummet

 

Syfte: 

Syftet är att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Onsdag

Utomhus aktivitet och flanosaga – Skogens smådjur 

Under samlingen vi använder oss av flano för att berätta en saga om (skog, djur osv) sen går vi till skogen och utforskar naturmiljön.

 

Material: Finns i Flano pärmen..

 

Syfte: Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, samt förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Syfte: Barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften samt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
Torsdag 

Experiment-Vulkan med färger. Vi ska blanda ihop bakpulver, diskmedel, mat färg och sen vi häller på vatten så det blir som en skum vulkan.Material:

Bakpulver, diskmedel, mat färg, vatten och muggar. 

 

Syfte: 

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, samt förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

 

Fredag  

Barnens val- Barnen får välja mellan två aktiviteter. Det kommer att finnas bilder på aktiviteterna och barnen får lägga en kloss på den aktiviteten dem vill göra. De alternativ som kommer att finnas är Blue bot som ska köra runt på en bana till olika djur eller att måla med vattenfärg.
Syfte: Förskolan ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, skapa ett intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Även skapa och utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
V.11

 

Måndag 

Under samlingen läser vi böcker om vilda djur och sen vi visar bilder på djur till barnen och förklarar hur dem låter. Material: 

Boken finns på hyllan i Lille Skutt och bilder är i pärmen. 

 

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

 

 

Tisdag 

Vi skapar en kub/tärning med vilda djur på och varje barn ska rulla tärningen och låta som djuren på bilden som kom fram.


Material:

Material hittar man i pysselrummet.

 

Syfte: Syftet är att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. De ska få leka med språket. 

 

Onsdag

Hitta saker i naturen.

Vi skriver ut bilder på olika saker som finns i naturen till ex:stenar,pinnar,kottar,gräs osv.

 

Varje barn ska välja en bild och ska försöka hitta det som är på bilden i naturen.
Syfte: 

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, samt förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

 

 

 

Torsdag 

Is experiment. Vi ska fylla en handske med vatten och små leksaker och frysa den(dagen innan) Vi förklarar sedan för barnen hur vi kan smälta isen så vi kan ta ut leksakerna.

Material: handskar, vatten och små leksaker.

Syfte: Syftet är att barnen ska få förutsättningar för att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Samt att de får förutsättningar för att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
Fredag 

Barnens val

Barnen får välja mellan två aktiviteter. Det kommer att finnas bilder på aktiviteterna och barnen får lägga en kloss på den aktiviteten de vill göra.

Aktiviteterna som kommer att finnas är att utforska om vilda djuren på en app på iPad eller att rita.


Syfte: Förskolan ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, skapa ett intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Även skapa och utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. V.12

 

Måndag

Under samlingen läser vi boken ” Nej eller ok” och vi diskuterar med barnen och förklarar att alla människor är lika värda. 

Syfte: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.


Tisdag 

Vi skapar tillsammans ansiktsmasker med olika djur. Material:

Material finns i pysselrummet.

Syfte:

Syftet är att barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

Onsdag 

Flanosaga -Safari och utflykt till hästarna. Vi har samling och under samlingen  använder vi oss av flano för att göra en saga, sen ska vi gå på utflykt med barnen. Material: Finns i Flano pärmen i pysselrummet. 

Syfte: 

Barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften samt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessaTorsdag 

Experiment med färger, vatten och rakkräm/raklödder. Material:

Vatten, rakkräm ,färg


Syfte: förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, samt förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Fredag 

Barnens val

Barnen får välja mellan två aktiviteter. Det kommer att finnas bilder på aktiviteterna och barnen får lägga en kloss på den aktiviteten de vill göra.

De alternativ som barnen får välja mellan är att de antingen får pärla halsband eller magnetiska och ej magnetiska saker. 
Material:

Magnet, magnetiska saker och ej magnetiska saker. 

 

Syfte: förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: