Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiotalsövergångar åk 1

Skapad 2021-03-02 14:09 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
Vi jobbar med tiotalsövergångar vid addition och subtraktion i talområdet 0-20.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Tiotalsövergång vid addition och subtraktion i talområdet 0-20. 
 • Problemlösning 
 • Uppdelning av talen 2-20.
 • Repetition av tiokompisarna.
 • Öva på uppgifter 0-20 (automatisering av kunskaper). 

 

Hur ska vi arbeta:

 • Vi samtalar om strategier och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar.
 • Vi använder laborativt material

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Lösa uppgifter med hjälp av olika strategier med muntligt och skriftligt
 • Arbeta självständigt, bland annat under diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: