Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 3B Kapitel 7

Skapad 2021-03-02 14:12 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att öva på taluppfattning, tallinjer, positionssystemet 0-10 000. Vi kommer även att öva på strategier för addition och subtraktion 0- 10 000. Vi kommer även att börja arbeta med räknare!

Innehåll

Begrepp
Siffra, talsort, differens, tallinje, tiotusental, tal, positionssystem, summa, term och hundratusental

 

Bedömning
Det dagliga arbetet på lektionerna, muntliga diskussioner, diagnos och test

 

Elevinflytande
Eleverna väljer och använder den metod som passar bäst för uppgifter. Eleverna utvärderar vad de kan om kapitlets mål och sedan planera hur de kan arbeta vidare med målen för kapitlet.

Veckoplanering

v9
     Förtest
     Positionssystem s9
     Addition och subtraktion s10-11
v10  
    Addition och subtraktion s14-15
    Tallinje s16-17
     Problemlösning 
v11
     Positionssystemet s22-23
     Posistionssystemet, tallinje s24-25
     Problemlösning
v12
    Räknaren s12-13
    Räknare, addition och subtraktion s26-27
    Repetition
v13
  29/03 måndag prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: