Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren åk 1

Skapad 2021-03-02 14:07 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 1 Bild Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Våren är på ingång! Men vad är det egentligen som händer i naturen på våren?

Innehåll

Du ska bland annat få lära dig om: 
- Vilka månader som ingår i våren
- Hur det ser ut i naturen på våren. Vad händer med träd, växter och djur?

- Våra vanligaste vårblommor
- Hur ett frö gror

 

Hur ska vi arbeta:

Du kommer att få: 

                              Höra/läsa faktatexter

                              Se på bilder

                              Vara ute i naturen och se dig omkring

                              Samtala om våren

                              Se på film om våren 

                              Skriva enkla faktatexter

                              Rita bilder

                              Plantera ett frö och följa dess utveckling

 

Hur ska detta bedömas?

Du kommer att få visa genom samtal och uppgifter att du förstår hur naturen förändras under våren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: