Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är ett porträtt

Skapad 2021-03-02 14:03 i Montessoriförskolan Mammolina Dibber Sverige AB
Förskola
Vi undersöker vad ett porträtt är.

Innehåll

Material: konstkort, spegel, papper och pennor.

Vi tittar i en spegel och pratar om vad vi ser. Vi talar lite om att rita av sig själv, att rita av någon annan.

Vi sorterar konstkorten i porträtt - inte porträtt.

Vi tittar på bilderna vi valt, vilka är portträtt vilka är självporträtt.

Vi diskuterar när bilderna är målade och försöker lägga dem i en tidslinje. Vi tittar på klädernas förändring genom århundradena.

De som vill rita får välja om de vill göra porträtt eller självporträtt.

Vad ska läras ut: att koppla ihop öga/hand/hjärna. Att visa på konstens historia och utveckling. Att ge redskap för bildskapande. Insikten om människans behov av att avbilda sig själv och andra.

Varför: ge tillgång till konstens syfte och historia. Att utveckla seendet och handens skicklighet. Att bli medveten om människors likheter och olikheter. 

Hur: genom att visa och diskutera bilder och sedan själv göra.

Mål: förståelse för konstens historia och syfte. Förfining av kopplingen mellan hand/öga/hjärna

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: