Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärgrupper

Skapad 2021-03-02 14:29 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola F
Vi jobbar kooperativt där vi utgår från elevens lärande. Vi utgår från elevens nivå i olika lärandesituationer. Vi arbetar framförallt i matematik och svenska

Innehåll

Kooperativt lärande bygger på inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning samtidigt. Kooperativt lärande utgår från ett kommutativt och relationsinriktat perspektiv. Målet är att eleverna ska bli varandras läranderesurser. Lärande sker bäst i ett socialt sammanhang, det när vi känner gemenskap med andra som vi känner mening och utvecklas som mest. 

Vi ger eleverna uppgifter som de tillsammans ska lösa i en grupp. Vi individanpassar på gruppnivå (det vill säga: lärpar som ligger på en likande nivå i lärandet)

Vi arbetar i både matematik och i svenska

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: