Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testplanering

Skapad 2021-03-02 14:27 i Test Förskolan Falcon Crest Umeå
Förskola
Beskriv kortfattat innehållet i er planering i denna ingresstext.

Innehåll

 Mål: 

 • Vad vill vi att barnen ska ha utvecklat?
  *På lång sikt, effekten av den ständigt pågående undervisningen
  *På kort sikt, resultatet av aktiviteten som genomförs
 • Progression - Målindikatorerna på barns lärande/förändrade kunnande?

(Skriv med egna ord här och gör kopplingar till läroplanen nedan - Radera den rosa stödtexten innan er planering publiceras.)

Undervisningsaktivitet:

 • Vilken barngrupp riktar sig planeringen till?
 • Vad ska göras i planerade aktiviteter?
 • Vad ska göras i vardagen i rutinsituationer och i spontant uppkomna aktiviteter, det som fångas i stunden?

 

Förberedelser: (Används enbart vid finplanering)

 • När ska undervisningen ske?
 • Var ska undervisningen ske?
 • Hur ska undervisningen ske? Val av miljö och material (Digitalt/analogt)
 • Val av frågor som kan ställas till barnen för ett fördjupat och breddat lärande kopplat till aktivitet och mål.

(Förberedelsedetaljer används med fördel vid mer detaljerade planeringar för specifika aktiviteter - Radera den rosa stödtexten innan er planering publiceras.)

Genomförande: (Används enbart vid finplanering)

 • Introduktion (Beskriv hur aktiviteten börjar, överraskningsmoment / igenkänning)
 • Aktivitet (beskriv aktiviteten)
 • Avslut ( beskriv hur aktivitet avslutas och övergång till nästa aktivitet / rutin)

(Detaljer kring genomförande noteras främst vid planeringar för specifika aktiviteter - Radera den rosa stödtexten innan er planering publiceras.)

Dokumentation (stöd för minnet)

 • Vad ska dokumenteras?
 • Hur ska personalen dokumentera?
  *Lärloggar genom film och foto, papper/penna, observationsprotokoll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: