Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Medeltiden åk 4

Skapad 2021-03-02 14:46 i Årstaskolan Uppsala
Ett arbetsområde om Medeltiden.
Grundskola 4 – 5 Historia Religionskunskap
Medeltiden var en spännade tid i Sverige. Vikingarna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Syfte

Du ska få träna din förmåga att:

 • använda dig av en historisk tidsram och förstå vad som hänt under Medeltiden.
 • använda dig av historiska begrepp
 • analysera hur religionen formats under medeltiden

Centralt innehåll

Du kommer att få lära dig mer om vad som hände på medeltiden, hur människorna hade det, hur handeln mellan länderna ökade, vilken roll kyrkan hade och få kunskap om "kända" personer från den här tiden.

I det här arbetet kommer du att möta många ord och begrepp som hör till ämnet. Du kommer att få möjlighet att lära dig vad de här orden betyder så att du kan använda dig av dem när du själv ska berätta om medeltiden. 

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
För att får mer kunskap om medeltiden kommer vi att läsa i olika källor, se på film, ha genomgångar och diskutera de olika frågor som du får och de som dyker upp. 

Så här visar du vad du har lärt dig

Du kommer i slutet av arbetet få visa delar av dina kunskaper genom att göra ett prov. Du bedöms även fortlöpande under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: