Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2021-03-02 14:33 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Hur vi arbetar med Hjärtekultur.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 

 

 • Vad ska läras ut?

 • Att barnen får en förståelse för värdegrund och hur man är en bra kompis, att vänta på sin tur, ta hand om vår gemensamma miljö. Att få redskap för att kunna hantera en konflikt.
 •  
 • Varför? 

 • Vi vill att alla barn ska bli sedda och uppmärksammade varje dag på förskolan, att barnen har en medbestämmande rätt när det gäller sin dag här på förskolan.
 •  
 • Hur ska undervisningen genomföras?

Genom att barnen är med och bestämmer kring vår inomhusmiljö och vårt gemensamma material. Vi har samlingar där vi samtalar kring hur man är en bra kompis, hur vi är mot varandra och våra gemensamma förhållningsregler under dagen på förskolan. Vi pedagoger är på barnens nivå och närvarande under hela dagen, vi pedagoger är aktiva i barnens lek och utforskande för att kunna fånga upp lärandet.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • Genom våra reflektioner på torsdagar och löpande under våra samtal under dagen
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 Samtliga barn på avdelningen

 • Av vem? 

  Av alla pedagoger

 • Vad är målet med undervisningen? 

   Att alla barn känner sig sedda och värdefulla varje dag, att vi har ett varmt och öppet klimat.

   

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: