Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsarbete 20/21

Skapad 2021-03-02 14:35 i Jonsereds förskola Partille
Förskola
Systematiskt uppföljning av aktiva åtgärder i planen mot diskriminering och kränkning i förskolan.

Innehåll

Mål och uppföljning 

Ingen ska utsättas för kränkande behandling i förskolan. Alla barn har rätt att känns sig trygga för att kunna utvecklas och lära. Alla vuxna i förskolan sak agera vid minsta misstanke om kränkande behandling. Pedagogerna ska känna sig trygga och ha samsyn kring vad en kränkning i förskolan kan vara för att kunna förhindra att det händer.  

 

Förskolans rutiner ska följas och utvecklas för att alla platser och situationer ska kännas trygga för barnen.  

 

Alla barn ska få ingå i samlingssammanhang som de upplever som meningsfulla och intressanta. De ska möta material och innehåll som representerar en kulturell mångfald. Barnet ska möta både det svenska språket och sitt modersmål, om det har ett annat modersmål än svenska. Barnen ska ges inflytande och delaktighet i arbetet.  

 

Ingen på förskolan ska utsättas för trakasserier. Pedagoger ska stå upp för barnen om de hör åsikter som är diskriminerande eller av diskriminerande karaktär.

 

Åtgärder och aktiviteter:  

 

  • Det är viktigt att vårdnadshavare tar kontakt med pedagogerna vid minsta misstanke om kränkande behandling.  
  • Kollegialt lärande -Vad är en kränkning?
  • Kollegialt lärande och kompetensutveckling kring mångkultur och flerspråkighet.
  • Utveckla samlingarna med mångkulturellt innehåll och flerspråkighet tillsammans med barnen. 
  • Pedagoger står upp för barnen om de hör åsikter av diskriminerande karaktär.
  • Se över rutiner för utevistelsen.  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: