Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsarbete 20/21

Skapad 2021-03-02 14:42 i Jonsereds förskola Partille
Förskola
Systematiskt uppföljning av aktiva åtgärder i planen mot diskriminering och kränkning i förskolan.

Innehåll

Mål för verksamhetsåret 2020/2021

Ingen ska utsättas för kränkande behandling i förskolan. Alla barn har rätt att känns sig trygga för att kunna utvecklas och lära. Alla vuxna i förskolan; föräldrar, pedagoger och övrig personal, ska agera vid minsta misstanke om kränkande behandling. Pedagogerna på förskolan ska utveckla en samsyn om ”vad som är en kränkning”. 

 

Alla barn ska få ingå i samlingssammanhang som de upplever som meningsfulla och intressanta. De ska möta material och innehåll som representerar en kulturell mångfald. Barnet ska möta både det svenska språket och sitt modersmål, om det har ett annat modersmål än svenska. Barnen ska ges inflytande och delaktighet i arbetet.  

 

Planerade åtgärder och aktiviteter:

 

  • Det är viktigt att vårdnadshavare tar kontakt med pedagogerna vid minsta misstanke om kränkande behandling.  
  • Kollegialt lärande -Vad är en kränkning? 
  • Kollegialt lärande och kompetensutveckling kring mångkultur och flerspråkighet. 
  • Utveckla samlingarna med mångkulturellt innehåll och flerspråkighet tillsammans med barnen.  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: