👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 4-9

Skapad 2021-03-02 14:47 i T1-skolorna Linköping
Grundskola 1 Matematik
Under höstterminen kommer vi fokusera addition och subtraktion i talområdet 0-99, mätning och geometri.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

 

Längdmätning

Jämförelser och subtraktion

Positionssystemet

Addition och subtraktion 0-99

Geometriska objekt och deras egenskaper

Tiotalsövergångar

 

 

Arbetssätt i undervisningen

 

Lärarledda powerpointpresentationer

Laborativa övningar

Gruppdiskussioner

Arbete i matteboken

Kompletterande övningar på iPad

Matte-spel

Begrepp

Addition

Subtraktion

Meter, decimeter, centimeter

Linjal

Månghörningar

Mönster

 

 

Bedömning/reflektion

 

Diagnos

Kontinuerligt rättningsarbete i matematikboken

Muntlig bedömning

Skolverkets bedömningsmaterial

 

Tidsåtgång

 

En termin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3