Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Södermalm Förskolan Orion Avd Venus VT 2021

Skapad 2021-03-02 15:15 i 123401 Förskolan Orion Stockholm Södermalm
Förskola
Venus projektstart- Rörelse i naturen Vårterminen 2021 Här lägger vi grunden för vårterminens projektarbete. Vi har fångat barnens intressen för vad det är som rör sig i naturen och hur det rör sig och har tillsammans med barnen börjar utforska detta.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

Vi har gått på "spaning" med barnen och fotograferat det vi blev nyfikna på. Dokumenterat deras lust och utforskande.

Fångat upp barnens intresse och utmanar dem i undervisningen genom att iscensätta,  planerade aktiviteter och tillföra material som luppar, förstoringsglas, färg, lera, projektor mm. Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Vi dokumenterar i nyheter på skolplattformen, via utbildningsbrev och på barnens dokumentationsväggar.

Vi arbetar i tre grupper med en gemensam projektstart, därefter får barnens intressen och utforskande styra vilken väg projektet tar.
Vi har två dar i veckan där fokuset är riktat på våra projektarbete/grupper men vår intention är att projektet ska vara levande inne på Venus veckans alla dagar och integreras i de övriga verksamheterna.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: