Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

idrott och Hälsa v2-v23

Skapad 2021-03-02 15:18 i Bergsjö skola Nordanstig
Idrott och Hälsa åk 7-åk 9 V2-v9 Vinteridrott, simning, lagbollspel/racketspel, styrka/konditionsträning, rörlighetsträning, lek, ohälsa och faktorer som påverkar detta. Mål: Utveckla förmågor i komplexa rörelser i spel, lekar och idrotter inom och utomhus. Utveckla förmågor i och förbättra kondition, styrka, rörlighetsträning och olika simsätt i mag- och ryggsim. Utveckla förmågor och få kännedom om och diskutera kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Doping och vilka lagar och regler som reglerar detta. V11-v13 Lek, racketspel, ergonomi, styrk/konditionsträning, simning, redskapsgymnastik. Mål: Utveckla förmågor i komplexa rörelser i spel, lekar och idrotter inomhus. Utveckla förmågor i och förbättra kondition, styrka och olika simsätt i mag- och ryggsim. Få kännedom och utveckla förmågor inom begreppet ergonomi. V15-v18 HLR, dans, lek, lagbollspel, simning Mål: Utveckla förmågor i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Utveckla förmågor i traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik. Utveckla förmågor i komplexa rörelser i spel, lekar och idrotter inomhus. Utveckla förmågor i och förbättra kondition, styrka, rörlighetsträning och olika simsätt i mag- och ryggsim. V19-v23 Lekar, lagbollspel, orientering, friluftsliv konditionsträning,. Mål: Utveckla förmågor i komplexa rörelser i spel, lekar och idrotter utomhus. Utveckla förmågor i att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Utveckla förmågor i kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. Utveckla och sätta upp mål för att förbättra bl.a. konditionen.
Grundskola 7 – 9

Innehåll

Idrott och Hälsa åk 7-åk 9

V2-v9

Vinteridrott, simning, lagbollspel/racketspel, styrka/konditionsträning, rörlighetsträning, lek, ohälsa och faktorer som påverkar detta.

Mål:

Utveckla förmågor i komplexa rörelser i spel, lekar och idrotter inom och utomhus.

Utveckla förmågor i och förbättra kondition, styrka, rörlighetsträning och olika simsätt i mag- och ryggsim.

Utveckla  förmågor och få  kännedom om och diskutera kroppsideal inom idrotten och samhället i övrigt. Doping och vilka lagar och regler som reglerar detta.

 

V11-v13

Lek, racketspel, ergonomi, styrk/konditionsträning, simning, redskapsgymnastik.

Mål:

Utveckla förmågor i komplexa rörelser i spel, lekar och idrotter inomhus.

Utveckla förmågor i och förbättra kondition, styrka och olika simsätt i mag- och ryggsim.

Få kännedom och utveckla förmågor inom begreppet ergonomi.

V15-v18

HLR, dans, lek, lagbollspel, simning

Mål:

Utveckla förmågor i första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Utveckla förmågor i traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Utveckla förmågor i komplexa rörelser i spel, lekar och idrotter inomhus.

Utveckla förmågor i och förbättra kondition, styrka, rörlighetsträning och olika simsätt i mag- och ryggsim.

V19-v23

Lekar, lagbollspel, orientering, friluftsliv konditionsträning,.

Mål:

Utveckla förmågor i komplexa rörelser i spel, lekar och idrotter utomhus.

Utveckla förmågor i att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.

Utveckla förmågor i kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Utveckla och sätta upp mål för att förbättra bl.a. konditionen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: