Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänka, resonera och räkna. Kapitel 3 - Tals helhet och delar

Skapad 2021-03-02 15:20 i Björklinge skola Uppsala
Grundskola F Matematik
Du får arbeta med tals helhet och delar.

Innehåll

Tid

Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande Januari, februari, mars

Mål från LGR11 Del 1

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Mål från LGR11 Del 2

Övergripande mål och riktlinjer.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

  • Analysförmåga
  • kommunikativ förmåga
  • begreppslig förmåga
  • förmåga att hantera information
  • metakognitiv förmåga

LGR11 Kursplanens centrala innehåll

Detta innehåll kommer att behandlas Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet    Hur många? Ett-till-ett-principen, kardinaltalsprincipen, abstraktionsprincipen och principen om räkneordens stabila ordning.

Romerska talsystemet

Mayafolkets talsystem

Vi undersöker och resonerar om talet 5

Dela upp talet 5, hemligt tal, glasburken, multilink-kuber, dominobrickor, handens fem fingrar, tärningar, räkneramsor, sånger, vi bygger staket.

Vi undersöker och resonerar om talet 7

Sju med tärningar och domino, snabbtitt på sjuans delar, bygga talet 7, hemligt tal, visa tal med fingrar, göm den ena delen, tärningsdetektiv, sju dagar har veckan, skillnaden mellan delen och helheten                                                                                                                                                                                                       

Tals helhet och delar Tema 3 i Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

IT                                                            

Hur IT används I undervisningen                                                                                                                               Dokumentation och appar.

Tillämpning

Hur eleven ska få visa sina förmågor Genom resonemang, elevdokumentation och samtal.

Bedömning

Läraren kommer att bedöma hur du använder de olika förmågorna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: