Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superheroes

Skapad 2021-03-02 15:26 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att ha superhjältar som tema inom engelskan - fokuset kommer att ligga på att träna den muntliga förmågan!

Innehåll

Innehåll och material:

Vi kommer att träna på att uttrycka oss muntligt, hörförståelse genom att:

- lyssna på klipp om superhjältar

- skapa en egen superhjälte (A3)

- presentera sin superhjälte

- se filmer och besvara frågor.

- gruppuppgifter.

 

Bedömning:

- Skapandet av sin plansch.

- Svara på frågor om filmer och högläsning.

- Gruppövning (diskussion)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Superheroes

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Se olika klipp om superhjältar.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Formulera sig i tal
Presentation utifrån plansch.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Välja & använda material
Eleverna väljer relevant fakta till sina planscher.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Uttrycka sig muntligt
Man gör en uppgift som heter "Which button would you press?".
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Välja och använda strategi
Reading strategies på studi.se och uppgift.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: