Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul på hjul

Skapad 2021-03-02 15:34 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 Slöjd
Under arbetsområdet kommer du få göra ett fordon på hjul. Det kan vara en bil en buss eller något annat du kommer på.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen

Under arbetsområdet ska vi arbeta med att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Vad du ska få lära dig

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att göra en 1:1 skiss och att skapa en bil med hjälp av skissen. Du kommer träna på att använda verktygen såglåda, fogsvansraspfil, sandpapper och pelarborr.

Under arbetsområdet kommer du få lära dig att måla trä. Du kommer träna på att blanda färger och måla. Du kommer också träna på att lacka.

När du är klar kommer vi ha en liten tävling med bilarna och lägga upp lägga upp filmer på Nya Rydsskolans instagram.

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta

Under arbetsområdet kommer vi börja varje lektion med en genomgång innan du får arbeta själv. Behöver du hjälp är det viktigt att du först frågar en klasskamrat innan du frågar läraren. 

Lektionsplanering

Att göra en bil kommer ta flera lektioner.

Lektion nr. 1

Genomgång av hur du ritar en 1:1 skiss och hur du använder en såglåda. Efter genomgången ska du rita en skiss på på hur din bil ska bli. När skissen är klar ska du mäta hur lång bilen är på skissen och såga av en furubit i såglådan som är lika lång.

Lektion nr. 2

Genomgång om hur man monterar trä i suglådan för att såga olika vinklar. Efter genomgången ska du börja såga ut din din form på bilen.

Lektion nr. 3

Använd rasp för att runda till kanterna på bilen. Blir du klar med raspen ska du göra bilen len med fil och sandpapper.

Lektion nr. 4

Genomgång av hur pelarborrmaskinen fungerar. Efter genomgången ska de som är klara med formen på bilen borra hål för hjulen med hjälp av pelarborrmaskinen. Efter det ska bilen grundmålas.

Lektion nr. 5

Måla färdigt och lacka bilen.

Lektion nr. 6

Redovisning av bilar.

Begreppslista

Ritning: En beskrivning med mått på en sak.

Fogsvans: En såg som används för att kapa trä.

Såglåda: En låda som används tillsammans med en fogsvans för att kunna såga räta vinklar.

Rundstav: En rund träbit.

Rasp: Ett verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

Fil: Ett verktyg som används för att forma trä med. Filen har ett mönster som är randigt eller ser ut som små kvadrater på sig.

Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.

Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda ditt pussels yta.

Uppgifter

 • Gör en bil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Kul på hjul

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att skapa en bil i furu.
Kan skapa en bil i furu på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa en bil i furu på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa en bil i furu på ett mycket noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin.
Kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Motivera val
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att motiveringar sina val
Kan ge enkla motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Kan ge utvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Kan ge välutvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Inspiration och skapande
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att hitta inspiration för skapande.
Kan behöva stöd i att ge förslag till inspiration och skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande. Söker själv efter saker att inspireras av. Arbetar på ett självständigt sätt.
Arbetsprocessen
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att driva arbetet framåt.
Kan behöva stöd i att driva arbetet framåt.
Kan driva arbetet framåt ganska självständigt.
Kan driva arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: