Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil åk. 4-6

Skapad 2021-03-02 16:15 i Sundby skola Ekerö
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Hälsa kan betyda olika saker för olika människor. Hälsa är alltid aktuellt och vi blir bombarderade av media hur vi kan påverka vår hälsa. Forskning visar tydliga samband mellan vår livsstil och risken för att utveckla en rad folksjukdomar. Forskningen visar också att vi genom ganska små förändringar kan ge oss själva bättre förutsättningar. Redan en halvtimmes promenad om dagen eller en bensträckare på två till tre minuter i halvtimmen gör skillnad. Vi ska i detta moment lära oss vad hälsa är och öka medvetandet om sambandet mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa. Vår livsstil utgörs av våra vanor och de val vi gör i vardagen.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla din förmåga att;

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Det här kommer du att få undervisning om;

 • kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Det här ska du lära sig;

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att;

 • delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.
 • delta i samtal om hur du kan påverka din egen hälsa och fysiska förmåga genom att prata om kost, sömn, motion, hygien, självbild/självförtroende och familj/vänner.
 • lära sig och förstå olika ord och begrepp som handlar om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild t.ex. puls, kondition, styrketräning, rörlighet m.m.
 • ge förslag på positiva effekter av fysisk träning.
 • resonera kring risker med en stillasittande livsstil.
 • Åk. 6; föra en hälsodagbok under en period. Där ges möjlighet att samtala, analysera och reflektera över fysiska aktiviteter och koppla dessa till sin egen hälsa och välmående.

 

Så här kommer vi att arbeta;

Vi kommer att varva teori och praktik där du får lära dig om ord och begrepp som är kopplade till hur fysisk träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Vi samtalar om hygien, kost, motion, självbild/självförtroende, familj/vänner och sömn.

Vi prövar olika träningsmodeller, kondition, styrka och rörlighet för att lära oss om hur respektive träningsform påverkar den fysiska och mentala förmågan.

Vi arbetar både individuellt och i par/grupper.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas;

 • Hur du deltar under lektionerna.
 • Hur du samtalar om hälsa och egna upplevelser.
 • Du får ett skriftligt test där du får möjlighet att visa dina kunskaper.
 • Åk. 6; Min hälsodagbok. Hur du samtalar, analyserar och reflekterar över fysiska aktiviteter och kopplar dessa till din egen hälsa och välmående.

 

 

Uppgifter

 • Introduktionen på Hälsotemat (teorilektionen i klassrummet 11/3) (Ingen uppgift att göra - endast info)

 • Kalvins Hälsocirkel åk. 6, "Sömn" (Läxa, görs hemma)

 • Kalvins Hälsocirkel åk. 6, "Kost" (Läxa, görs hemma)

 • Kalvins Hälsocirkel åk. 5, "Sömn" (Läxa, görs hemma)

 • Kalvins Hälsocirkel åk. 5, "Kost" (Läxa, görs hemma)

 • Kalvins Hälsocirkel åk. 5, "Kost" (Läxa, görs hemma)

 • Min hälsodagbok åk. 6 (Läxa görs hemma)

 • Kalvins hälsocirkel (Läxa görs hemma)

 • Kalvins hälsocirkel (Läxa, görs hemma)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: