Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4

Skapad 2021-03-02 16:16 i Furuhällsskolan Härryda
Teknik för årskurs 4-6
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är teknik? Se dig omkring! Överallt finns teknik. Det kan vara en liten knapp, en cykel, en mobiltelefon eller ett fingeravtryck. Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Hur ser tekniken ut i vardagen?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 
 • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. 
 • Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnes-specifika ord/ begrepp. 

Arbetssätt

 • Vi ska ta reda på vad ämnes-specifika begrepp betyder och använda oss av dem.
 • Vi kommer att bygga och konstruera.
 • Vi kommer att ha gemensamma diskussioner kring teknik.
 • Självständigt arbete med uppgifter från det vi arbetat med.
 • Vi kommer att titta på film. 

 

Genomförande

Vi kommer att bygga enklare konstruktioner.

Vi kommer att prata om vardagsföremål och hur de förändrats över tid.

Vi kommer pratat om olika slags material, deras fördelar och nackdelar. 

 

Bedömning

- beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.

- ge enkla exempel samt beskriva några enkla hållfasta konstruktioner i vardagen.  

- genomföra enkla konstruktionsarbeten samt pröva olika idéer och lösningar.

- bidra till att arbetsprocessen och att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

- föra enkla resonemang kring hur några enkla föremål och tekniska lösningar förändrats över tid. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: