Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självkänsla HT 20

Skapad 2021-03-02 16:17 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Tema självkänsla Tallen.

Innehåll

NULÄGE:

Gruppen har blivit större med 20 barn nu var av 2 av dem är nya. Vårt förhållningssätt präglas av se det kompetenta barnet. Vi är noga med att barnen ska få prova och göra själva efter ålder och förmåga. Ingen ska känna sig överkörd av en vuxen som ”hjälper” direkt. Vi uppmanar barnen att hjälpa varandra och vi finns förstås till hands i de situationer där vuxenstöd behövs. När barnen upplever att de behövs och att de kan samt får vara med finns goda förutsättningar att stärka självkänslan. Barngruppen är rörlig och positiv, leker ,utforskar, skapar.

MÅL:

Att ge barnen utmaningar utifrån deras behov.

Att se och bekräfta alla barn som individer.

Att stödja barnens självkänsla med positiv feedback, engagemang och uppmuntran.

Att ge förståelse för olikheter och lika värde.

Att ge barnen möjlighet att upptäcka sina känslor och på olika sätt kunna uttrycka det de vill /inte vill.

Att de ska förstå att de få bestämma över sin kropp.

 

METOD:

Vi pedagoger arbetar aktivt med att vara närvarande pedagoger som är lyhörda och respekterar barnens behov ,vilja och intressen.

Vi ska uppmuntra barnen att prova nya aktiviteter och ge dem utmaningar som får dem att utvecklas.

Vi jobbar konkret med :

Att vara goda förebilder!

Visa att vi litar på att barnet kan.

Uppmuntra till samarbete i olika situationer.

Materialet Liten och Trygg ( barns känslor och vuxnas ansvar)

Barnkonventionen 

Vi läser regelbundet Kompisböckerna där olika dilemman i socialt samspel tas upp.

Vi leker lekar som stärker det enskilda  barnet och gruppen.( Här kommer vi, Gubben i lådan, Statyleken ,Levande charader mm, Pomperiposa)

Skapande aktiviteter med olika ”skräp” material där man får testa om och om igen utan att det behöver ”bli” något.

Tydliga lärmiljöer som stimulerar alla åldrar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: