Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2021-03-02 16:18 i Furuhällsskolan Härryda
Vi jobbar med Magic 4 som huvudbok.
Grundskola 4 Engelska
Arbetsområde: Siffror, färger, länder, fritid, rum och hus, mat, familj, min dag, jul, veckor, månader och år, kläder, kroppen, utseende, London, väder och yrken

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Det här kommer du att få undervisning om.

Kunskapskrav

Det här ska du lära dig.

Många nya ord

Att föra enkla dialoger på engelska

Att förstå talad engelska

Att skriva engelska meningar

Att läsa engelska texter

Engelsk grammatik, regler för språket

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att ha Magic 4 som huvudbok, classbook och workbook. Även en digital del som vi har på våra iPads.

Vi har genomgångar med smartboarden. 

Vi läser högt i klassen och tränar på uttal.

Vi läser i mindre grupper.

Vi gör övningar tillsammans och enskilt.

Vi tränar på glosorna både i skolan och hemma som läxa.

Vi tränar på att föra dialoger och ställa frågor.

Vi kommer också att arbeta med annat material såsom filmer, spel, fristående lekar och övningar. 

Vi kommer att ha regelbundna glosförhör och diagnoser. 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Genom att lyssna och titta på ditt arbete på lektionerna.

Rätta dina glosförhör, stenciler, diagnoser, mm.

Lyssna på dina samtal med kamraterna i era smågrupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: