Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter och tidningar

Skapad 2021-03-02 20:55 i Eldsbergaskolan Halmstad
Ett tematiskt arbete om nyheter och tidningen.
Grundskola 1 – 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Vi möts av nyheter från världen hela tiden och i en tidning kan du läsa om vad som händer runt omkring oss. Det här ska vi lära oss mer om!

Innehåll

Tid

V.10-13

Konkretiserade mål:

 • Delta i samtal om olika nyheter
 • Läsa olika sorters texter i tidningar
 • Skriva olika texter t ex artiklar, insändare och annonser samt kombinera texter med bilder.

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • Undersöka hur en tidning är uppbyggd och vilka olika typer av texter som finns i den. Hur skapar man intresse? Vilka delar finns med? Hur kan man förstärka med bilder?
 • Skapa egna texter t ex nyheter, artiklar, annonser. Skapa nyhetsinslag efter manus.
 • Du kommer att få söka på internet och göra enkla intervjuer för att få fram fakta.
 • Enskilt, i par och grupparbeten. 
 • Nyhetsdiskussioner.

 

Du visar att du:

 • Kan vara delaktig i samtal och diskussioner om olika nyheter.
 • Kunna lyssna aktivt till andras tankar och åsikter.
 • Kan samarbeta med andra.
 • Kan använda begrepp som har med tidningar och nyheter att göra.
 • Kan läsa olika typer av texter som finns i en tidning.
 • Kan skriva olika typer av texter som finns i en tidning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: