Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil åk. 1-3

Skapad 2021-03-02 21:38 i Sundby skola Ekerö
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Hälsa kan betyda olika saker för olika människor. Hälsa är alltid aktuellt och vi blir bombarderade av media hur vi kan påverka vår hälsa. Forskning visar tydliga samband mellan vår livsstil och risken för att utveckla en rad folksjukdomar. Forskningen visar också att vi genom ganska små förändringar kan ge oss själva bättre förutsättningar. Redan en halvtimmes promenad om dagen eller en bensträckare på två till tre minuter i halvtimmen gör skillnad. Vi ska i detta moment lära oss vad hälsa är och öka medvetandet om sambandet mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa. Vår livsstil utgörs av våra vanor och de val vi gör i vardagen.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla din förmåga att;

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Det här kommer du att få undervisning om;

 • Idh 1-3
  Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

 

Det här ska du lära sig;

I undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att;

 • delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.
 • delta i samtal om hur du kan påverka din egen hälsa och fysiska förmåga genom att prata om kost, rörelse, sömn och vila.
 • lära sig och förstå olika ord och begrepp som handlar om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, t.ex. puls, kondition, styrketräning, rörlighet m.m.
 • berätta hur olika aktiviteter påverkar dig fysiskt och mentalt. 

 

Så här kommer vi att arbeta;

Vi kommer att varva teori och praktik där du får lära dig om ord och begrepp som är kopplade till hur fysisk träning påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Vi provar olika lekar och träningsformer.

Vi samtalar om de faktorer som påverkar hälsan, t.ex. kost, rörelse, sömn och vila.

Vi arbetar både individuellt och i par/grupper.

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas;

 • Hur du deltar under lektionerna.
 • Hur du med enkla ord och enkla begrepp visar att du känner till vilka faktorer som påverkar hälsan och på vilket sätt.
 • Hur du samtalar om egna upplevelser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: