Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering kring matematik

Skapad 2021-03-03 06:23 i Förskolan Traktorn Tierp
Förskola
Vi har vid kartläggning av barnen på Gitarren sett är dem visar stort intresse för matematik, därför kommer vi under vårterminen-21 utgå från Bishops sex matematiska aktiviteter för att ge barnen en matematisk grund.

Innehåll

Vi har vid kartläggning av barnen på Gitarren uppfattat att de är nyfiken och intresserad av matematik. Barnen väljer ofta att leka bygg-och konstruktionslek och här ser vi ett tillfälle att utmana dem. Vi vill ge barnen mer förståelse för matematik, ge dem begrepp som behövs senare i skolgången. Anna-Lena Lindeqvist skriver i en artikel på Förskoleforum: ”Utvecklingen av den matematiska språkförmågan är en del av barnets hela språkutveckling. Genom att redan från början använda korrekta matematiska begrepp i samtalen med barnen underlättar man för framtiden och barnet behöver inte lägga tid på att lära om och ”översätta” vardagsorden till det matematiska språket.”

Barnen på Gitarren ställer ofta frågor kopplat till matematik. De ställer frågor om tid, t.ex. hur mycket klockan är, hur många minuter är en halv timme?
De bygger också med byggklossar och vill mäta och jämföra. De har fått ett stort intresse av mönster och former, de skapar egna mönster med hjälp av pärlplattor och de hittar former i sin vardag.

Vad ska vi göra?

 • Vi ska under vårterminen-21 jobba utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter.
 • Genomföra planerade aktiviteter utifrån dessa teorier.
 • Utforma lärmiljön utifrån ett matematiskt tänk.
 • Använda musik som ett verktyg.

Varför ska vi göra det?

Barnen har visat stort intresse och nyfikenhet för matematik. En stor del av gruppen börjar skolan till hösten och vi vill därför ge dem en grund inom matematik. Vi vill ge dem en "ryggsäck" med matematiska begrepp.

Vem ska göra det?

Vi är två förskollärare som ska planera undervisningen och utforma lärmiljön.
Tillsammans med 14 barn ska vi utforska matematik.

När ska vi göra det?

Vårterminen-21, i planerad undervisning, i lärmiljön, vid rutiner så som matsituationer etc.

Mål:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta”

Målet är uppnått när barnens intresse kring matematik har växt och de har fått möjlighet att utforska det.

 

Planering utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter:

Design: Vi jobbar med mönster genom att bygga pärlplattor, letar former i vardagen och i leken.

Förklaring och argumentation: Planerade aktiviteter där barnen får reflektera och samtala med varandra. Till exempel bilda olika former eller mönster i samarbete med varandra.

Lekar och spel: Vi har skapat ett café som bidrar till mycket matematik i leken. Erbjuder spel där de får träna antalsuppfattning bland annat.

Lokalisering: Använda google maps och utforska hur barnen bor. Planerade aktiviteter men syfte att träna lägesbegrepp. Programmering med "bluebot" och med att styra varandra.

Mätning: Planerade aktiviteter med fokus på mätning. Ta vara på det som sker i vardagliga situationer.

Räkning: Planerade aktiviteter med fokus på räkna. Ta vara på det som sker i vardagliga situationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: