Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Matens Kemi

Skapad 2021-03-03 08:10 i Bruksskolan Flen
Vi arbetar med NTA-temat Matens kemi.
Grundskola 6 Kemi Biologi
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. I temat undersöker du olika livsmedel och tar reda på vilka livsnödvändiga näringsämnen de innehåller. Du lär dig om näringsämnenas funktion i kroppen och om var och hur olika livsmedel produceras.

Innehåll

HUR?
Vi ska arbeta med NTA-lådan Matens kemi
Du ska arbeta i grupp
Du ska genomföra olika kemiförsök

VARFÖR?
Du ska lärar dig att ta reda på om det finns glukos, protein och fett i olika livsmedel, och hur man gör det.
Du ska göra det för att få en inblick i vilka livsmedel som är nyttiga och vilka som är mindre nyttiga varför det är så.

MÅL:
Diskutera och reflektera över de olika ämnen som finns i maten
Dokumentera dina iaktagelser och resultat
Följa instruktioner
Söka kunskap
Samarbeta

BEDÖMNING:

Jag bedömer:
Hur du genomför uppdragen efter en given planering
Hur du tar till dig och använder begrepp och sammanhang som är kopplat till detta arbetsområde
Hur du hanterar kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Hur du samlar på dig kunskap om kemiska ämnen genom att göra förutsägelser, observationer, beskrivningar
Hur du dokumenterar resultaten av olika tester
Hur du använder dina nya kunskaper i laborationer, genom att fundera, planera, undersöka, dokumentera och dra slutsatser
Hur du samarbetar i din grupp

Uppgifter

  • Matens kemi

Matriser

Bi Ke
Kemi

E
C
A
Ny nivå
Genomföra undersökningar
Genomföra undersökningar för att ta reda på om livsmedel innehåller stärkelse, socker, fett eller protein
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Använda utrustningen på ett säkert, ändamålsenlig och effektivt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat
Jämföra egna och andras undersökningsresultat
Du kan jämföra egna och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra egna och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra egna och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Dokumentera undersökningar i text och bild
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper.
Ge exempel på kemiska föreningar som finns i mat (t ex stärkelse, socker, fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Naturvetenskapliga upptäckter
Vilken betydelse naturvetenskapliga upptäckter som rör mat och medicin har människors livsvillkor
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Samband i kroppen
Beskriva samband mellan kroppens behov av olika ämnen och hur bristsjukdomar som diabetes, skörbjugg, och beriberi uppstår och behandlas.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: