👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur styrs Sverige? Demokratins historia.

Skapad 2021-03-03 09:38 i Ängsnässkolan Huddinge
En LPP kring arbetet med demokrati och hur Sverige styrs.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Vem bestämmer egentligen i Sverige? Hur vet man vilka politiska beslut som fattats och vilken makt har just du?

Innehåll

Hur Sverige styrs - demokratins historia

Varför ska vi lära oss detta? 

Du är en del av det svenska samhället, och du har precis lika mycket att säga till om i demokratin Sverige som vem som helst. Att veta hur politiska beslut fattas, vilka åsikter du får uttrycka och hur den svenska demokratin fungerar är viktigt för att du i framtiden ska kunna delta aktivt i samhället. 

 

Mål med arbetsområdet: 

Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet till exempel i elevråd och föreningar. Vi kommer också titta på hur vi som individer och grupp kan påverka beslut. 

Vi kommer också titta närmre på politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och dess olika uppdrag. 

Du kommer under arbetets gång få lära dig mer om: 

...vilka politiska partier som finns i Sverige. 

...vem som kan starta ett parti. 

...hur ett parti kan komma till makten.

...vad Sveriges statsminister har för uppgift

...vad riksdagen gör. 

...hur regeringen fungerar 

...demokratins historia

...Sveriges grundlagar

...dina rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle

 

Vi kommer att träna för att få grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Vi kommer att träna på förmågan att resonera samt argumentera. 

Hur vi lär oss: 

Vi kommer att ha genomgångar där vi går igenom hur Sverige styrs, vilka olika funktioner som finns i Sverige och vilka de olika partierna är. Vi kommer också prata om viktiga lagar och deras funktion. Vi kommer att jobba både enskilt och i grupp med instuderingsfrågor kopplat till vårt läromedel.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång samt med ett avslutande prov.

Jag kommer att bedöma... 

...dina kunskaper om vad demokrati är.

...dina kunskaper om hur demokratiska beslut fattas. 

...dina kunskaper kring hur du som individ kan påverka olika beslut. 

...dina kunskaper om politiska val.

...dina kunskaper om politiska partier i Sverige.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Hur styrs Sverige?

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Politiska strukturer
Du kan på ett enkelt sätt undersöka och beskriva hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan på ett utvecklat sätt undersöka och beskriva hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Demokratiska beslut
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Undersöka och diskutera
Du kan undersöka frågor som du känner till om demokrati och samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om demokrati och samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Källhantering
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället.