👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 6

Skapad 2021-03-03 09:54 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Du ska lära dig mer om ekonomi. Ekonomi handlar främst om pengar, hur du tjänar pengar, var de kommer ifrån och vad pengarna används till. Ekonomin kan vara för en person, för en familj eller för ett helt land.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
    Sh  A 6
  • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
    Sh  A 6
  • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
    Sh  A 6

Matriser

Sh
Ekonomi åk 6

Undersöka strukturer i samhället och begreppsanvändning.

Förmåga ej godkänd eller ej besvarad.
E
C
A
Fråga 1
Ekonomiska ord
4-5 Du visar på enkla samband och i huvudsak fungerande begreppsanvändning
6-7 Du visar på förhållandevis komplexa samband och relativt väl fungerande begreppsanvändning
8 Du visar på komplexa samband och väl fungerande begreppsanvändning
Fråga 3
Att köpa dyra saker
• Svaret innehåller minst två relevanta förslag • Svaret beskriver en relevant fördel eller nackdel med något av förslagen
• Svaret innehåller minst två relevanta förslag • Svaret innehåller sammanlagt tre relevanta fördelar eller nackdelar, fördelat på minst två förslag
• Svaret innehåller minst tre relevanta förslag • Svaret innehåller relevanta fördelar och nackdelar med minst tre förslag
Fråga 4
4-5 ' enkla samband och i huvudsak fungerande begreppsanvändning
6-7 förhållandevis komplexa samband och relativt väl fungerande begreppsanvändning
8 komplexa samband och väl fungerande begreppsanvändning
Sammanfattningsvis
E
C
A
Undersöka samhällsfrågor & värdera och uttrycka ståndpunkter.
Svaret innehåller minst två relevanta orsaker eller Svaret innehåller minst en relevant orsak Svaret förtydligar minst en orsak med fakta eller exempel
• Svaret innehåller minst två relevanta orsaker • Svaret förtydligar minst två orsaker med fakta eller exempel • Svaret berör minst två av personerna
Svaret innehåller minst tre relevanta orsaker • Svaret förtydligar minst två orsaker med fakta eller exempel • Svaret berör samtliga personer