Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fri dans

Skapad 2021-03-03 10:12 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Rörelse glädje

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har ett intresse för musik och rörelser. När vi har yoga träningen utrycker de sig att de tycker det är roligt och vill göra mer. Yoga är strukturellt upplagt nu vill komplettera till den mer fria rörelsen. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Förståelse för sin kroppsuppfattning. Att känna att man vågar röra och utrycka sig med sin kropp. 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Koppla ihop från sagodansen samt yoga. 

Med hjälp av Ulrikas små låtar, pedagoger som är aktiva och närvarande ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: