Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt PINO

Skapad 2021-03-03 10:27 i 243701 Förskolan Frösätrabacken 48 Stockholm Skärholmen
Förskola
Pino och hans vänners äventyr på avdelning Sländan!

Innehåll

NULÄGE: 

Vi ser att barnen behöver ett större ord- och begreppsförråd på svenska. Detta hjälper barnen i socialt samspel med andra barn och vuxna, i leken, förmåga att kommunicera och lösa konflikter och förmåga att utrycka sina känslor och behov.

 

VAD: (mål)

Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära sig?

 • Nya begrepp/ord/förmågan att ta emot muntliga instruktioner

Vad vill vi utveckla i vår utbildning?

 • Vi vill utveckla barnens förmåga att uttrycka sig på olika sätt.

Vad vill vi ska hända?

 • Att barnen aktivt använder sig utav ett varierat och nyanserat talspråk.
 • Att barnen får större förmåga att återberätta sagor för varandra med hjälp av rekvisita.

VARFÖR: (syfte)

Varför har vi valt detta målområdet?

 •  Vi ser att det finns ett behov av ett ökat ordförråd hos barnen.
 •  Vi vill utmana barnen att ta till sig ett rikare språk och en lärande miljö där pedagogerna engagerar sig, uppmuntrar och bekräftar barnen.

HUR: 

Hur ska barnen inspireras och utmanas?

 • Vi har valt Pinoböcker för att väcka barnens intresse för språk.
 • Pino finns digitalt på Urskola, och finns då med de flesta modersmålen representerade.
 • Vi väljer böcker som tar upp olika vardagliga händelser.
 • Vi jobbar med en bok i taget.
 • Vi väljer vilka ord och begrepp vi ska använda i förväg.
 • Boksamtal

Skapande

Hur ska processen hållas vid liv?

 • Pinofigurerna kommer att vara centrala på avdelningen.
 • Vi kommer att använda rekvisita, t.ex. att göra en säng till Pino som finns i sagan.
 • Vi kommer att synliggöra projektet på avdelningen och i lärloggen.
 • Vi kommer att engagera föräldrarna genom att låna ut böcker, och Pino ska få följa med alla barn hem.
 • Vi följer upp genom att barnen får återberätta sagorna, spela teater, leka Pino.
 • Vi observerar och antecknar och är delaktiga i processen för att se vad som fångar barnen och vad de har lärt sig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: