Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ VT 2021: Skriva beskrivande uppsats

Skapad 2021-03-03 10:30 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
Vecka 9-13

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Söka, välja ut och sammanställa information
  • Urskilja språkliga strukturer, d v s skriva en uppsats.
  • Formulera dig i skrift, d v s skriva text så att innehållet tydligt framgår och följa språkliga normer.
  • Resonera om källor

ARBETSSÄTT

Vi startar med att gå igenom mönstret för en beskrivande uppsats. Därefter tränar vi källkritik och hur man skriver en källförteckning. Till sist arbetar du med din uppsats. Du söker information och sammanställer informationen på en tankekarta, så du kan skriva din text med egna ord. Din fördjupning lämnas in skriftligt. Du gör även en källförteckning där du antecknar alla källor du samlat information från. Du ska också skriva en källdiskussion, alltså diskutera dina källor.

Din uppsats ska beskriva hur det är att leva som troende kristen, jude och muslim. Du ska beskriva en troendes vardag, riter genom livet (födelse/dop, konfirmation eller liknande, giftermål och begravning) samt viktiga högtider för den troende inom respektive religion. Du väljer själv inriktning inom respektive religion, alltså:

för kristendom - protestant, katolik eller ortodox

för judendom - liberal, ortodox eller konservativ

för islam - sunni eller shia

Du ska alltså utgå från en inriktning inom respektive religion i din beskrivning. Du har tillgång till en mall för din uppsats och du kan gärna använda digitala läromedel från Gleerups och NE, vilka du också har tillgång till.

 

PRELIMINÄRT SCHEMA: 

vecka 9

Måndag: Sök artikel i små grupper

Tisdag: Träna källkritik i små grupper genom att läsa en artikel och analysera den

Onsdag: Genomgång Unikum-planering, fortsätt träna källkritik i små grupper genom att läsa en artikel och analysera den

vecka 10

Måndag: Genomgång uppgift samt fortsätt träna källkritik (artikel)

Tisdag: Träna källkritik (artikel), genomgång källdiskussion

Onsdag: STUDIEDAG

vecka 11

Måndag: Välja religion/informera Linnéa, börja skriva uppsats

Tisdag: Skriva uppsats

Onsdag: Skriva uppsats

vecka 12

Måndag: Skriva uppsats

Tisdag: Skriva uppsats

Onsdag: Skriva uppsats

vecka 13 (troligtvis Linnéas sista vecka)

Måndag: Skriva uppsats

Tisdag: Inlämning av uppsats/start nytt arbetsområde

Onsdag: Nytt arbetsområde

v. 14 PÅSKLOV

 

BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom en beskrivande uppsats med källkritisk diskussion.

I den skriftliga texten visar du din kunskap att:

  • skriva enligt genren - en beskrivande uppsats
  • formulera dig i skrift
  • resonera om källor utifrån avsändare, syfte (vill författaren påverka dig och hur märks det?) och aktualitet.

Din uppsats med källkritisk diskussion lämnas in på teams i ett privat meddelande tisdag v.13 

 

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

C

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med argumentation med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

A

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan skriva en beskrivande text med argumentation med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

 

Uppgifter

  • Skriva beskrivande

Matriser

Sv
Skriva beskrivande vt 2021

Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Uttrycka sig i skrift
Du skriver så att läsaren kan förstå innehållet med omläsning.
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning, tex med till större delen korrekt interpunktion och stavning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med korrekt interpunktion och stavning samt variation i ordval.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med korrekt interpunktion och stavning samt med variation i ordval och meningsbyggnad.
Uppbyggnad och struktur
Du har en struktur som inte följer genren, d v s rubriker och styckeindelning saknas eller framgår inte tydligt.
Du har en fungerande struktur, d v s början och slut passar till uppgiften samt att rubriker och styckeindelning framgår.
Du har en komplex struktur, följer genrens typiska drag och sambanden i rubriker och styckeindelning framgår tydligt.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen så din text blir intressant att läsa.
Källkritik
Resonera och motivera
Du resonerar och motiverar med enkla men inte underbyggda argument, d v s du framför åsikter och beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan förklaring.
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du framför åsikter och beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande med kortfattad förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: