Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering i närmiljön

Skapad 2021-03-03 11:17 i Vallastadens särskola Linköping
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Vi leker och genomför rörelseaktiviteter i utemiljö under olika årstider. Vi arbetar med allemansrättens grunder. Vi tränar orientering i närmiljön.

Innehåll

Syfte

Syftet är att genomföra och anpassa utevistelser efter olika väderleksförhållanden. Träna på att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Ytterligare mål är att träna orientering i närmiljön, samtala om klädsel för olika aktiviteter och lära sig allemansrättens grunder.

 

Vad ska vi lära oss?

Du ska träna på att hitta i närmiljön. 

Du ska träna på ord och begrepp som du möter på skolgården och i närmiljön.

Du ska arbeta med förståelsen kring begrepp som rör allemansrätten.

Du ska delta i kommunikation kring klädsel för olika aktiviteter.

 

Hur ska vi lära oss?

Genom att delta i de olika uteaktiviteterna. Vi tränar "orientering" på skolgården med hjälp av bildkartor och skolgårdskartor. Vi lär oss grunderna kring allemansrätten med hjälp av film, bilder och tipspromenad. 

Genom att kommunicera kring aktiviteterna.

Genom att kommunicera kring begrepp som rör allemansrätten.

Genom att kommunicera kring klädsel för olika aktiviteter.

 

Vad ska bedömas?

Att du medverkar och deltar i aktiviteterna.

Att du kommunicerar kring aktiviteterna.

Att du kommunicerar kring begrepp som rör allemansrätten

 

Hur får du visa vad du kan?

Genom att delta i aktiviteterna.

Genom att kommunicera kring aktiviteterna med en vuxen, enskilt eller i grupp.

Genom att delta i olika utemiljöer.

Genom att orientera i närmiljön.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.
  MOT  1-3
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider.
  MOT  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.
  MOT  1-3
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön.
  MOT  4-6
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider. Allemansrättens grunder
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: