Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Färger

Skapad 2021-03-03 11:45 i Södertorns förskola Oskarshamn
Förskola
Vi på Villa Villekulla kommer att fokusera på form och färg. Vi experimenterar, skapar, utforskar samt undersöker tillsammans med barnen i deras lärmiljön.

Innehåll

Bakgrund

Planeringen kommer att riktar sig till barnen på Villa i åldrarna mellan ett till två års ålder. Teman kommer att få vara grunden till barnen får kunskap av dem grundläggande färger. Vi kommer att arbeta med detta tills intressen finns. 

Syfte/Metod

Syftet med att arbeta med form och färg är att ha en grund att stå på och sedan använda olika uttrycksmedel.

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska kring form och färg så att de får utveckla sin förmåga att förstå och gestalta sin värld.

Form och färg finns alltid nära barnens närmiljön. Vi kommer att arbeta med färger och både ute och inne. Vi ser att färg och form är ett brett området och finns överallt och det kan få det mesta från Lpfö -18.

Mål

Målet är att barnen ska ha kunskap av dem grundläggande färgerna både i dem planerade och fria aktiviteterna.

Vi vill att barnen ska ha kunskap av

-Vad färgerna heter.

- Att få benämna färgerna även i dem oplanerade aktiviteterna

-Skilja olika nyanser om färgerna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: