Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk och språkhistoria

Skapad 2021-03-03 12:14 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Vi är väldigt kreativa när det gäller språket och hittar ständigt på nya ord och nya sätt att bilda meningar, så har det alltid varit, språket är levande och ändras hela tiden. Det beror på många saker; människor flyttar och tar med sig sitt språk, vi reser mycket och vi uppfinner nya saker i samhället som måste få namn. Du ska nu få läsa om hur det svenska språket sett ut genom tiderna, hur vi bildar nya ord, varifrån vi får och har fått våra ord samt hur vi använder ord för att bilda meningar. Det är ett spännande område! Du bär själv på en massa språk. Hur du använder ditt språk beror på vem du talar med, var i landet du bor och vilka intressen du har. (Portal, Svenska 7-9, Gleerups)

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med:

 • Människan och språket. Vi tittar på hur språket kan påverka oss själva och vår omgivning. Vi tittar också på vilka rättigheter och skyldigheter som hör ihop med språket samt vilka etiska och moraliska regler som olika medier måste hålla sig till.
 • Var kommer alla ord ifrån. Vi tittar på hur vi bildar nya ord i svenska och varför det hela tiden kommer nya ord.
 • Svensk språkhistoria. Vi lär oss om svenskans ursprung och vilka språk som påverkat svenskan mest och varför det blivit så, samt lite om hur skrivkonsten har förändrats.
 • Grannspråk och minoritetsspråk. Vi lär oss om skillnader och likheter mellan svenskan och de nordiska språken. Vi lär oss också om minoritetsspråken i Sverige och vilken ställning de har i samhället.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt bedömningstillfälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språkbruk och språkhistoria

Rubrik 1

På väg mot grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, utvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Svenska språket och närliggande språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: