👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bishop, masken

Skapad 2021-03-03 12:54 i Västanbyns fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi?

Vi vill att barnen skall träna på olika matematiska begrepp och känna sig trygga i det.

Vi vill att barnen tränar på antalsuppfattning.

Vi vill att barnen skall träna på färger, former, sortera, jämföra

Vi arbetar ur Bishops matematiska aktiviteter. "Masken i Asken"

 

 

Vart ska vi?

Vi kommer att använda oss av matematiska begrepp ,och uppmuntra barnen att känna tilltro till sin egen förmåga ,så att varje barn ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter sin egna förutsättning.

Vi kommer att arbeta med antalsuppfattning, färger, former, sortera, jämföra .

 

Hur gör vi?

Vi delar in barnen i mindre grupper och ger barnen en likvärdig undervisning .

Vi är närvarande och tydliga pedagoger

Alla barn får tillverka en egen "Masken i Asken "

Vi erbjuder barnen olika färger på papper som man kan klistra på sin ask och pärlor i olika storlekar ,former/ färger som man kan dekorera sin ask med.

Barnen får tillverka sin personliga "Maskar" med pärlor som man trär på ett gummiband i antalet 5 .

varje barn får prova sin "Masken i Asken "genom att fråga en kompis 

Hur många pärlor är det i min ask?

 

 

                                                                                                                                                         

Hur blev det och varför?

 

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vi har sett att barnen använder sina askar och frågar varandra  och oss vuxna, spontant och utav eget intresse.

Några av barnen såg vi behövde större utmaning ,vilket resulterade i att vi tillverkade med barnen en Mask bestående av 10 pärlor.

Vi tränade i mängdantal : 5 och 10

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18