Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT- Programmering

Skapad 2021-03-03 13:21 i Ängens Förskola Tanum
Förskola
Prästkragens IKT arbete med programmering.

Innehåll

Var är vi?

Idag använder vi egentligen inte Ipaden speciellt mycket på förskolan då vi har upplevt att barnen "fastnar" i ett spelande och det är inte så vi vill att våra digitala verktyg ska användas. Vi vill ändra på detta så att barnen får ett annat tänk kring hur och till vad man kan använda Ipads, projektor och annan utrustning.

Vi använder projektorn till musik, dans, gymnastik och polyglutt som vi läser böcker igenom att projektera upp på väggen.

 

Var ska vi?

Att använda digitala verktyg i förskolan är inte bara roligt och lärorikt. Vi har också ett uppdrag utifrån läroplanen att stimulera och utmana barns intresse för teknik. Programmering är en del av datalogiskt tänkande och är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken. När vi pratar om programmering i förskolan är det själva logiken bakom att programmera som är viktig att grundlägga. Att utveckla själva förståelsen för hur jag formulerar ett problem och ger instruktioner. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står det "Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla advekat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna utvärdera information."

Att vidareutveckla användandet av IKT är ett av målen för förskolan under 2021. Detta är också det mål vi kommit fram till i SBS arbetet för hela förskolan. 

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska möjligheterna med digitala verktyg och få prova på olika saker som till exempel vad man kan använda lärplattan till, programmering med bluebotar, använda qr-koder och användning av projektor.

Vi vill påvisa IKT:s möjligheter för barnen som kanske enbart tidigare har använt sig av lärplattor i syfte för underhållning och inte för lärande.

Programmering/kodning handlar om att låta barnen instruera en maskin/dator att utföra ett visst arbete och/eller att ta sig från plats A till plats B.

 

Hur gör vi?

 • Vi börjar med att prata med barnen om robotar, vad är en robot och vad gör den?
 • Sedan tänker vi att nästa steg är att prata om programmering och vad det betyder. Barnen ska får börja med att prova att programmera sin kompis, två och två får de tillsammans ta sig fram i en bana på golvet som är ritat i rutmönster och en ruta blir ett steg. Hur ska man då göra för att få kompisen att komma fram till slutet på banan? 
 • Träna på de olika begreppen som de behöver kunna för att programmera, framåt, bakåt, åt sidan, kanske höger och vänster och stopp. Även vänd om.
 • Träna genom att göra olika banor, dels som de får "styra" sin kompis men även en liten bana med tex pilar. Hur ska vi ta oss från A till B?
 • När de börjar förstå vad det är de gör går vi vidare och de kan prova att göra en egen bana.

Programmering är också att följa ett recept, att göra saker i en viss ordning. 

Genom att rita upp ett mönster på ett papper skapar barnen en algoritm. Algoritmer är en exakt beskrivning av hur man ska gå tillväga, ett recept på hur något ska utföras. I algoritmen pratar man om olika delar:

Sekvens: Göra saker steg för steg

Repetition: Upprepa vissa steg många gånger

 • Träna inför programmering genom att följa mönster.
 • När barnen sedan är redo kommer de få prova med en robot, Blue-Bot. Även den ska följa en bana och ska för programmeras och sedan ska den om man då gjort rätt ta sig igenom banan själv.

 

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att utforska:

 

 

 •          Kommunikation
 •          Att ge och ta instruktioner
 •         Att förstå och följa instruktioner
 •         Att lyssna
 •         Tänka i flera steg
 •         Matematik
 •         Att föra matematiska resonemang
 •         Samarbete
 •         Turtagning
 •         Planering
 •        Lägesbeskrivning
 •         Logiskt tänkande
 •         Språkutveckling

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: