Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Del 1 tema Året

Skapad 2021-03-03 13:25 i Villaskolan Kristianstad
Året
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska Bild Matematik Engelska Musik
Under några veckor kommer vi nu att 1. Arbeta med ett tema om året - veckodagarna, månaderna årstiderna och klimat. 2. Arbeta med ett tema om våren.

Innehåll

Del 1.

Vad ska du lära dig?

Du ska:

 • kunna veckans dagar samt vilken ordning de kommer i
 • kunna månaderna samt i vilken ordning de kommer
 • kunna årstidernas namn samt vilken ordning de kommer i
 • vilka månader som hör till vilka årstider
 • några olika sorters väder
 • koppla ihop musik, känslor och bild
 • framställa bilder som hör ihop med uppgiften.

 

 Hur ska du lära dig detta?

 • Du dokumenterar genom att rita och skriva. 
 • Du gör skapande uppgifter om årstiderna.
 • Du ser på filmer.
 • Du sjunger sånger.
 • Du tränar på olika begrepp som hör till området.
 • Lyssna på musik som vi kopplar till våra årstider

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan:

 • veckans dagar
 • månadernas namn samt i vilken ordning de kommer
 • de fyra årstiderna
 • berätta något om varje årstid
 • några väder
 • att du kan framställa olika bilder som kan kopplas till uppgiften
 • du kan lyssna på musik och fundera över vilka känslor de framkallar
 • du vet hur ett dygn samt årstiderna fungerar i förhållande till solen.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får redovisa dina kunskaper skriftligt och muntligt samt i bild och musik.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

NO Sv Ma Mu En Bl SO
Bedömningsmatris Året - Tiden

Godtagbart
Mer än godtagbart
Framåtsyftande
Årstiderna
Kan namnge de fyra årstiderna i rätt ordning.
Kan namnge de fyra årstiderna och vet vilka månader som tillhör vilken årstid.
Månaderna
Kan antalet månader på året och nämna några i rätt ordning.
Kan namnge månaderna i rätt ordning och vet vilken månad du fyller år i.
Du ska kunna månaderna i rätt ordning samt hela din födelsedag. År, månad och dag.
Veckodagarna
Kan namnge veckodagar i rätt ordning .
Kan namnge veckodagarna i rätt ordning och vet hur många veckor det finns på ett år.
Väder
Kan namnge några olika sorters väder.
Kan namnge några olika sorters väder och berätta om hur de tar sig uttryck i olika årstider.
Kan namnge några olika sorters väder och berätta varför det t. ex kan snöa.
Bildframställning
Du ska kunna rita bilder som visar uppgiften på ett tydligt sätt, du gör detta med hjälp och stöd.
Du ritar bilder som tydligt visar uppgiften. Du gör detta med hjälp av egna idéer och tankar.
Lyssna (mu)
Jag uttrycker på ett enkelt sätt de tankar och känslor som musiken väcker inom mig.
Jag uttrycker mig med flera ord som beskriver de tankar och känslor som musiken väcker inom mig.
Jag uttrycker mig med många ord som väl uttrycker de tankar och känslor som musiken väcker inom mig.
jorden - solen
Du vet hur dygnet och årstiderna uppstår i förhållande till solen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: