Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bojen grovplanering V.10-2021

Skapad 2021-03-03 13:45 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syftet: Att utveckla motorik, ordförråd och förståelse för samband i naturen.

Innehåll

Datum: 08/03 - 12/03

Ansvarig: Bojens arbetslaget

Material: Böcker, leksaker, ipad, papper, pennor, färger, lampa, rockringar.

Nulägesbeskrivning: Nu är det vintern, vilket innebära snö, is och vatten. Vi ska arbeta med tema " Snö och vinter " genom att observera, undersöka och upptäcka vad som händer under vintern årstiden genom bland annat lek utomhus, experiment, bilder och skapande aktiviteter. 

 

Måndag:  Ute lek-  Vi gör hinder banor för att träna motorik och balans.

Tisdag: Läsargrupp . Vi fortsätter jobba med boken " Var är Babbas saker ". Vi ska upprepa ord " stol, boll, lampa, byrå, bok, ballong, båt, buss" ur boken med hjälp av olika leksaker. Barnen får även lyssna andra böcker på olika språk med hjälp av Pollyglutt. 

Onsdag: Gruppaktivitet:  Vi delar in barnen i mindre grupp. De äldre barnen tränar på tre ord " på, under och bakom " genom lekar      och vardagssituation.  De yngre barnen ska träna på ordet "båt" genom vattenlek.

Torsdag: Skapande: De äldre barn får välja vilken tredje babblarna ska målas på fönstret. De andra barn ska färglägga båten på papper som vi skriver ut från datorn.

Fredag: Barnens val av aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: