Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text åk 4 vt 2021

Skapad 2021-03-03 13:37 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
I ämnet svenska kommer vi att arbeta med olika typer av texter. En återberättande text är en text som berättar om något som har hänt.

Innehåll

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna::

- förklara hur den återberättade texten är uppbyggd.

- återberätta i kronologisk ordning (från början)

- sammanfatta det viktigaste i det man läser.

- skriva återberättande text med rubrik, inledning, varierande tidsord, kronologisk ordning och avslutning.

- lära sig använda verb i preteritum (dåtid).

 

Undervisning och övning

Vi kommer att arbeta efter cirkelmodellen. Där arbetar vi både skriftligt och muntligt. Bildresultat för cirkelmodellen svenska

- läsa olika återberättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra tankekartor i form av röda tråden

- göra återberättande muntliga presentationer inför klassen.

- skriva en egen individuell text.

 

Examinationsuppgift 

 

- Att skriva en återberättande text.

 

 

Bedömning

Du bedöms enligt bedömningsmatrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

E
C
A
Läsa
Du visar hur en återberättande text är uppbyggd.
Läsa
Du sammanfattar det viktigaste i det du har läst.
Skriva
Du skriver i kronologisk ordning och använder tidsord.
Skriva
Du använder dig av rubrik, inledning, händelser och avslutning.
Skriva
Du har en röd tråd i det du skriver som gör det enkelt för läsaren att förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: