Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kemi

Skapad 2021-03-03 13:39 i Allskolan F-9 prov Halmstad
Grundskola 5 Kemi
Beskrivning av arbete inom kemi

Innehåll

Arbetsområdet kemi

 

Vad?

Eleverna kommer i fem veckor få arbeta med kemi. Vi kommer prata om atomer och molekyler, vatten och olika aggregationsformer kopplat till energier, lösningar och blandningar samt hur dessa går att separera. Vi kommer genomföra tre  laborationer och dessa tre, tillsammans med ett mindre tet kommer var det som jag grundar min bedömning på. 

 

Syfte:

- Detta gör vi för att eleverna ska få upp ett större intresse för kemi
- De ska få en djupare kunskap om hur ämnens uppbyggnad, löslighet, kretslopp och egenskaper i olika temperaturer. 

Hur? 

Vi kommer utgå från vår lärobok där mycket av den kunskap som vi ska lära oss står. Vi kommer även föra diskussioner och kolla på filmer för att ta till oss fakta på olika sätt. Inom detta området kommer vi även att jobba en del praktiskt genom laborationer. Vi kommer att jobba mycket tillsammans för att utveckla vårt skrivande av labbrapporter. 

 

Varför? 

Dessa centrala innehållen i kemi kommer vi beröra. 

·       Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg. 

·       Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

·       Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform. 

·       Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, lednings­ förmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt. 

·       Vattnets egenskaper och kretslopp. 

·       Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. 

 

Uppgifter

 • Slutliga labbrapporter

 • Första laborationen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Tema Kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hypotes
skrivit en möjlig gissning på vad jag tror kommer hända.
skrivit en möjlig gissning på vad jag tror kommer hända och varför.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande
Skrivit så jag förstår hur laborationen genomfördes.
Skrivit så vem som helst förstår hur laborationen genomfördes.
slutsats
Skrivit en förklaring av vad som hände.
Skrivit en förklaring av vad som hände och använt mig av många ämnesspecifika begrepp
struktur
jag har använt mig av rubriker för att skapa en tydlig och snygg struktur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: