Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollets periodplanering om språkutveckling med Alfabeta som stöd.

Skapad 2021-03-03 13:48 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Enligt läroplanen 2018 ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicerar med andra. Alfabeta är en av våra sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Tillsammans med Alfa-beta arbetar vi med att intressera barnen för språk i olika former som ska locka varje enskilt barn till att utforska språket efter sin egna förmåga.

Innehåll

Syfte:

Vi strävar efter att uppmuntra barnen och ge dem möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt utveckla barnens talspråk, ordförråd och begrepp .

 

Metod - Genomförande

I det dagliga samtalet där vi benämner och upprepar saker i allt vi gör . 

  • Vi använder oss av stödtecken och med hjälp av sångpåsar när vi sjunger.
  • Vi läser böcker i olika nivåer efter barnens ålder och utveckling.
  • Genom att sätta ord på allt man gör i samband med olika rutinsituationer så ökar man ordförrådet. T.ex. att vid påklädningen benämna klädesplagg med ord, färg på kläderna och hur det känns att ha dem på sig
  • Reflektion ska göras genom att visa bilder, filmklipp av aktiviteten samt via samtal både i samling men även mellan pedagog/ barn och mindre grupp.  

Hela arbetslaget ansvarar för att detta genomförs i det dagliga mötena. 

 

Mål

Målet är att vi ska fånga barnens intresse och nyfikenhet för språk och att utveckla deras ordförråd och ordförståelse.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: