Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande faktatext

Skapad 2021-03-03 13:50 i Tanneforsskolan Linköping
Pedagogisk planering för att skriva faktatext.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
I Europa finns många länder som på många sätt är lika men även många saker skiljer dem åt. Du ska under en vecka arbeta med ett europeiskt land och skriva en faktatext om det. Du ska använda dig av tre olika skriftliga källor.

Innehåll

Beskrivande faktatexter

Beskrivande faktatexter är texter som beskriver hur något är. Till exempel faktatexter om länder.

Undervisningen

Du får möjlighet att träna på att planera och strukturera en faktatext. 

Strukturen

 • Rubrik
 • Inledning
 • Beskrivningar/förklaringar indelade i stycken.
 • Källhänvisning

 

Texten du skriver bedöms i svenskämnet utifrån:

Struktur: Hur strukturerad texten är. Om texten är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop. Om styckeindelning finns.

Språk: Hur meningsbyggnaden är och om du skriver egna formuleringar. Hur du varierar dina meningar. Om du använt korrekta ord och begrepp.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken och styckeindelning.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: