Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter "Gott och blandat" - Svenska åk 5

Skapad 2021-03-03 14:28 i Högåsskolan Knivsta
Planering av arbete med instruerande texter utifrån läromedlet Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med den instruerande genren. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.  

Mål 

Under arbetet gång får du:

·       Förståelse för syftet med en instruerande text

·       lära dig hur är en instruktion är uppbyggd för att vara lätt att följa,

·       lära dig hur du skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ,

·       lära dig olika typer av instruerande texter. Skriftliga instruktioner, muntliga instruktioner och symboler/bilder som visar instruktioner,

·       på egen hand planera och skriva en instruktion till något som du själv väljer.

Metod 

Vi kommer att arbeta med ZickZack skrivrummet som grund. Vi har genomgångar och gör uppgifter gemensamt, enskilt och i par/grupp. Vi går igenom vad en instruerande text innehåller och hur den är strukturerad. Vi tränar på de språkliga drag som används i instruerande texter, som verb i imperativ och korta tydliga meningar. Arbetet avslutas med en egenskriven instruktion som blir bedömd enligt kriterierna nedan.

 

Bedömning 

Jag bedömer din förmåga att:

·       förstå syftet med en instruerande text,

·       kunna skriva en instruktion där innehållet är tydligt och anpassat till syftet,

·       kunna använda strukturen för en instruerande text,

·       kunna använda de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

Insats krävs, når inte målen
Nivå 1, godtagbara kunsaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
SYFTE
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept.
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att skrivna instruktioner kan användas inom en mängd områden. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Innehållet är begripligt.
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet.
STRUKTUR
Skriver kortfattat i återberättande form.
Försöker använda strukturen för instruerande text.
Använder strukturen för en instruerande text och anpassar texten till strukturen.
Har en väl fungerande struktur och kan anpassa strukturen efter olika typer av instruktioner.

SPRÅKLIGA DRAG

Insats krävs, når inte målen
Nivå 1, godtagbara kunsaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Språkliga drag
Använder enstaka språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Rubrik
Nämner målet med texten i förbigående.
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Skriver målet som en rubrik, väl formulerat och anpassat till innehållet
Material/Ingredienser
Nämner några material och ingredienser
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
Listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt.
Arbetsgång:
Behöver hjälp för att få med alla steg i rätt ordning.
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
Verb i imperativ:
Använder ett du-tilltal, till exempel ”du lägger i bananen och sen mosar du den”.
Börjar meningarna med verb i imperativ men har med du och man.
Börjar meningarna med verb i imperativ och utelämnar du och man.
Använder verb i imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen inte börjar med ett verb.
Ämnesspecifika ord:
Har ett enkelt ordval med få ämnesspecifika ord.
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Använder konsekvent en för ämnet väl anpassad terminologi.
Beskrivande ord
Använder enkla verb.
Använder beskrivande verb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb.
Använder, beskrivande verb, adjektiv och adverb på ett effektivt sätt, till exempel ”skruva försiktigt”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: