Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4B - kapitel 7

Skapad 2021-03-03 14:35 i Furulundsskolan Halmstad
Mattespanarna 4A, kapitel 1 - Om tal
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 7 som handlar om skala och hur man utläser skala. Eleverna får träna på förstoringar och förminskningar. Vidare handlar det om vinklar, vinkelbegrepp och vinkelsumma. Slutligen arbetar vi med area.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Mål för kapitlet 

Du kommer att utveckla kunskaper om; 

 • skala, förstoringar och förminskningar
 • räta, spetsiga och trubbiga vinklar
 • att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar
 • att jämföra och uppskatta area
 • att mäta och beräkna area 

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av t ex. spel.
 • Använda oss av chromebook.

Begrepp

skala, förstoring, förminskning, naturlig storlek, rät vinkel. grader, trubbig vinkel, kvadratcentimeter, vinkelben, rak vinkel, spetsig vinkel, vinkel och area

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • Skriftligt prov
 • Problemlösningsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4B kapitel 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, förstorning, förminskning och naturlig storlek
På provet visar du att du har enkla kunskaper om begreppen från kapitlet.
På provet visar du att du har utvecklade kunskaper om begreppen från kapitlet.
På provet visar du att du har välutvecklade kunskaper om begreppen från kapitlet.
Metod
Utföra areaberäkningar och räkna ut stor en vinkel är.
På provet visar du att du har enkla kunskaper om metoder från kapitlet.
På provet visar du att du har utvecklade kunskaper om metoder från kapitlet.
Kommunikation och resonemang
Visa hur du löser uppgifter och svara med rätt enhet
På provet visar du på ett enkelt sätt hur du löser en textuppgift.
På provet visar du på ett utvecklat sätt hur du löser textuppgifter och svara med rätt enhet.
Problemlösning
På provet påbörjar du eller avslutar att lösa en problemlösningsuppgift.
På provet löser du någon problemlösningsuppgift då metoden är okänd.
På provet löser du flera problemlösningsuppgifter då metoden är okänd och använder effektiva metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: