Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivdans

Skapad 2021-03-03 14:39 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Skrivdans är en metod som integrerar hela kroppen i den motoriska utvecklingen.
Grundskola F – 1 Svenska Bild Matematik Idrott och hälsa Musik
Undervisningen ska stimulera så väl grovmotorisk som finmotorisk utveckling med övningar som tränar balansering av kroppen, ögonen och hjärnhalvorna. Detta ska leda till bättre fysisk och psykisk hälsa, rikare fantasiinlevelser inom skapande med färg och form samt motivation för själva skrivinlärningen och skrivandet.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen:
Undervisningen ska stimulera så väl grovmotorisk som finmotorisk utveckling med övningar som tränar balansering av kroppen, ögonen och hjärnhalvorna. Detta ska leda till bättre fysisk och psykisk hälsa, rikare fantasiinlevelser inom skapande med färg och form samt motivation för själva skrivinlärningen och skrivandet. Lektionerna innehåller även olika harmoniska massagemoment för att stimulera psykiskt välbefinnande som främjar lärande.

Mål

Mål:

Att eleverna ska ha en förberedande kunskap om bokstävernas form. Att utveckla elevernas grov och finmotorik samt att införliva lust inför framtida skrivande.

Hur

Hur:

Lektionerna är utformade efter en erkänd metod av Ragnhild Oussoren Voors som är diplomerad skriftpsykolog, skrivpedagog och grafolog. Lektionerna har nio teman som alla är utformade till utvald musik där barnen får utföra samtliga rörelser som förekommer i vår skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: