Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsfixarna år 1

Skapad 2021-03-03 15:08 i Ingaredsskolan Alingsås
I undervisningen med läsförståelse använder vi läsfixarna för att lära ut strategier som ger eleverna modeller för tänkande vid läsning. Målet är att läsaren ska kunna använda spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären automatiskt under sin läsning för att bli en god läsare.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
I arbetet med läsfixarna får du lära dig att förutspå, ställa hypoteser, ställa frågor, reda ut oklarheter, sammanfatta, samt skapa inre bilder.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig att använda läsfixarna i din läsning:

 • Spågumman - förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta på rubriker, bilder och bildtexter.
 • Detektiven - reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
 • Reportern - ställer frågor på texten.
 • Cowboyen - sammanfattar det viktigaste i texten.
 • Konstnären - skapar inre bilder av det lästa.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att jobba med:

 • modellektioner
 • tillämpning av strategierna
 • textsamtal
 • texter i olika genrer
 • olika textinnehåll

Vad som kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • delta aktivt i undervisningen.
 • använda läsfixarna i diskussioner och samtal.
 • använda läsfixarna i din egen läsning.
 • använda läsfixarna i läsning tillsammans med andra.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • vara aktiv på gemensamma övningar och uppgifter.
 • visa att du har förmågan att förutspå och ställa hypoteser.
 • visa att du har förmågan att reda ut oklarheter.
 • visa att du har förmågan att ställa frågor på texten på olika nivåer.
 • visa att du har förmåga att sammanfatta en text.
 • visa att du har förmågan att skapa inre bilder.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Svenska - målen att nå i år 3.

Läsförståelse

Har nått målen
På god väg att nå målen.
På väg mot målen.
Reportern
Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Du använder strategin under och efter läsningen och du kan ställa frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna.
Du använder strategin efter läsningen och du kan ställa frågor på raderna och mellan raderna.
Du använder strategin efter läsningen och kan svara på frågor på raderna.
Spågumman
Du kan förutspå och ställa hypoteser om texten.
Du kan förutspå och ställa hypoteser om texten med hjälp av rubriker, bilder, bildtexter och textgenrer.
Du kan förutspå och ställa hypoteser om texten på ett enkelt sätt med hjälp av bilder och rubriker.
Du kan förutspå om texten med hjälp bilder och ledande frågor.
Detektiven
Du stannar upp i texten för att reda ut oklarheter, nya ord och uttryck.
Du stannar upp i texten för att reda ut oklarheter, nya ord och uttryck. Du läser om texten, slår upp ordet i ordbok ,googlar,frågar en kompis eller lärare.
Du stannar upp i texten vid nya ord och uttryck. Du försöker ta reda på vad ordet betyder genom att fråga en kompis eller lärare.
Du stannar upp i texten vid nya ord, du frågar din lärare om ordets betydelse.
Cowboyen
Du kan sammanfatta det viktigaste ur texten.
Du använder strategin både under och efter läsningen och i din sammanfattning har du med det som hände först, sedan och till sist.
Du kan använder strategin efter läsningen och din sammanfattning har en röd tråd.
Du använder strategin efter läsningen och du kan göra en kort sammanfattning av en del av texten.
Cowboyen
Du kan söka information från en källa någon visar dig.
Du kan söka information från en källa någon visar dig och använda cowboyen för att plocka ut nyckelord från texten.
Du kan med hjälp söka reda på information från en källa någon visar dig och använda cowboyen för att plocka ut några nyckelord från texten.
Du kan med hjälp söka reda på information från en källa någon visar dig och använda cowboyen för att plocka ut ett par nyckelord från texten.
Konstnären
Du kan med hjälp av sinnena leva dig in i texten.
Du kan leva dig in i texten och se, höra och känna det texten berättar.
Du kan leva dig in i texten och se inre bilder av det texten berättar.
Du kan skapa en bild av något som texten berättar.
De fem strategierna
Du kan förstå ganska bra vad du läser.
Du kan använda alla fem strategierna när du läser. Du har en god läsförståelse.
Du kan använda dig av några lässtrategier i din läsning.
Du kan använda dig av en lässtrategi i din läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: