Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2021-03-03 15:48 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett temaarbete om vikingatiden.
Grundskola 4 Svenska SO (år 1-3)
Hur skulle ditt liv se ut, för dig och din familj, om ni levde på vikingatiden? Vilka spår från vikingatiden kan vi hitta hos oss idag? Varför kallar man denna perioden för vikingatiden? Detta ska vi ta reda på tillsammans under några spännande veckor i vikingatiden. Häng med!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Våra mål

Du ska kunna:

- veta när vikingatiden var och vad som kännetecknar den perioden 

- jämföra vikingarnas vardag och liv med vårt eget

- känna till vart och varför de reste och hur det har påverkat vår historia

- något om asatron och ge exempel på spår från den tron i vår vardag

- läsa och hitta svar på frågor i faktatexter

- plocka ut nyckelord och skriva egna faktatexter utifrån orden

- samtala om myter från den här tiden som handlar om naturen och människan

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lära dig genom att:

- lyssna på det jag berättar

- läsa olika faktatexter om vikingarna

- se på film

- lyssna på boken Drakskeppet av My Bylock

- skriva faktatexter och svara på frågor till en text

- lära dig nya ord och begrepp och träna dig på att förklara dem och använda dig av dem

- arbeta i par och i grupp för att diskutera gemensamma frågor utifrån hur det var då och är nu

- arbeta med olika kollaborativa övningar som tex. fråga fråga byt, mötas på mitten och EPA

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dina förmågor och kunskaper om:

- vad som kännetecknar vikingatiden och hur denna tidsperioden har påverkat vår historia och nutid.
- att kunna jämföra vikingarnas vardag med vår tid.
- asatron och hur du kan hitta spår av den i vår tid.
- att läsa och förstå en faktatext.
- att kunna skriva en egen faktatext och söka svar på frågor 

- hur du använder och förklarar ämnesspecifika ord och begrepp

- myter från vikingatiden och hur du samtalar kring dem

Jag kommer att:

-  lyssna på dig när du berättar och samtalar.
-  läsa texter som du skriver.
-  titta på arbeten som du gör

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: