Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi vt-20

Skapad 2021-03-03 15:51 i Testskola Sandviken Sandviken
Grundläggande kemi baserad på "Kemi direkt" kapitel 1 Kemi förr och nu, atombegreppet, atomens delar, ämnens egenskaper, faser och fasövergångar, blandningar och separationsmetoder, brand. Planera, genomföra, utvärdera och en dokumentera en undersökning.
Grundskola 7 Kemi
I arbetsområdet "Grundläggande kemi" kommer du att få verktyg för dina fortsatta studier i de naturvetenskapliga ämnena.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer i

 

 Under detta första kemiarbetsområde på högstadiet ska vi arbeta mot några av läroplanens mål, se nedan.

 

Syftet med kemiämnet

Genom undervisningen i ämnet kemi ska du utveckla din förmåga att... se nedan vad läroplanen säger.

Centralt innehåll för kemi

Se nedan vilka punker vi kommer att arbeta med.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med

 • Vad är kemi och kemins historia
 • Kemisalen och dess speciella säkerhetsregler
 • Namn på den utrustning vi använder i kemisalen
 • Vad som menas med grundämne, kemisk förening, atom  och molekyl
 • Kemiska beteckningar på ett antal atomer och molekyler
 • Hur man genomför en laboration
 • Hur man redovisar en laboration genom att skriva en laborationsrapport
 • Hur man hanterar en gasolbrännare
 • Ämnens egenskaper
 • Ämnens olika faser
 • Fasövergångarna
 • Vad menas med densitet
 • Rena ämnen och blandningar (lösning, slamning, emulsion, legering).
 • Separationsmetoder (sedimentering, filtrering, extrahering, indunstning. destillering, kromatografi)
 • Fysikalisk och kemisk förändring
 • Eld och brand

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, laborationer och demonstrationer.
Du kommer att anteckna,jobba med instuderingsuppgifter, göra tabeller och diagram och även få några läxor/hemuppgifter.

Bedömningsformer

Efter arbetsområdet kommer vi att ha ett prov.
Du kommer också att bli bedömd på din förmåga att göra en undersökning och skriva en laborationsrapport.

Uppgifter

 • Utvärdering

 • Labbrapport

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Första kemiavsnittet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grundläggande begrepp och modeller
-atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar
Visat kunskap om de flesta av arbetsområdets begrepp och modeller
Visat god kunskap om arbetsområdets begrepp och modeller
Visat fördjupad kunskap om arbetsområdets begrepp och modeller
Grundläggande begrepp och modeller
- ämnens egenskaper och faser, olika förändringar
Visat kunskap om de flesta av arbetsområdets begrepp och modeller
Visat god kunskap om de flesta av arbetsområdets begrepp och modeller
Visat fördjupad kunskap om arbetsområdets begrepp och modeller
Grundläggande begrepp och modeller
- blandningar och separations- metoder
Visat kunskap om de flesta av arbetsområdets begrepp och modeller
Visat god kunskap om de flesta av arbetsområdets begrepp och modeller
Visat fördjupad kunskap om arbetsområdets begrepp och modeller
Grundläggande begrepp och modeller
- eld och brand
Visat kunskap om de flesta av arbetsområdets begrepp och modeller
Visat god kunskap om de flesta av arbetsområdets begrepp och modeller
Visat mycket god kunskap om de flesta av arbetsområdets begrepp och modeller
Genomfört undersökningar
Godtagbart genomförande av laborationer. visat viss förmåga till slutsats och reflektion.
Väl genomförande av laborationer. Visat god förmåga till slutsats och reflektion.
Mycket väl genomförande av laborationer. Visat mycket god förmåga till slutsats och reflektion.
laborationsrapport
Kan skriva en laborations-rapport som går att följa.
Kan skriva en tydlig laborations-rapport som går att följa. Innehåller även förslag på felkälla och/eller förbättring.
Kan skriva en tydlig laborations-rapport. Innehåller även felkällor och förslag till förbättringar.
Säkerhet vid laboration
Har kännedom om de säkerhetsregler som gäller i kemisalen men visar det inte alltid vid laborationer.
Har kännedom om de säkerhetsregler som gäller i kemisalen och visar det vid laborationer.
Har god kännedom om de säkerhetsregler som gäller i kemisalen och var alltid hänsyn till dessa vid laborationer.
Historia
Har viss kännedom om kemiämnets historiska betydelse
Har god kännedom om kemiämnets historiska betydelse.
Har mycket god kännedom om kemiämnets historiska betydelse och kan sätta in den i ett sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: