Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och systematik 7AB2

Skapad 2021-03-03 15:54 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 7 Biologi
I detta arbetsområde lär vi oss om likheter, skillnader och släktskap mellan djur. Vi kommer också att studera växter på samma sätt och hur de samspelar med djur och andra organismer. Vi fortsätter att lära oss om det naturvetenskapliga arbetssättet där vi tränar på att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 Vad kommer vi att arbeta med?

Begrepp modeller och teorier

Djur

Känna till hur djuren delas in i olika grupper och kunna ge något exempel på djur som tillhör de olika grupperna.

Kunna räkna upp de olika grundproblemen djuren behöver kunna lösa

Kunna ge olika exempel på hur olika djur har löst grundproblemen

Kunna formeln för cellandningen och förstå vad den betyder

Växter

Kunna växtrikets indelning

Kunna räkna upp de olika grundproblemen växterna behöver kunna lösa

Veta vad som menas med pollinering

Veta vad som menas med befruktning

Kunna ge flera olika exempel på hur fröspridning kan gå till och jämföra dem med varandra.

Kunna växtens delar och delarnas funktioner

Kunna formeln för fotosyntes och förstå vad den betyder

Ekologi

Veta vad som menas med ekologi

Kunna begreppen producent, konsument och nedbrytare

Kunna begreppen växtätare, rovdjur och topprovdjur

Veta vad en näringskedja är och hur den är uppbyggd

Kunna göra egna näringskedjor med givna organismer

Veta vad en näringsväv är

Kunna göra en egen näringsväv med givna organismer

Naturvetenskapligt arbetssätt

Kunna genomföra laborationer utifrån givna planeringar

Kunna dokumentera dina observationer vid laborativt arbete 

Kunna utvärdera resultaten eller observationerna från en laboration

Granska information, kommunicera och ta ställning

Kunna använda boken, dina observationer och anteckningar för att skriva jämförande texter

 

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer ha gemensamma lärarledda genomgångar där dina frågor och funderingar är viktiga. Du kommer få arbeta med övningar som hjälper dig att lära dig viktiga begrepp. Vi gör undersökningar som vi dokumenterar. Texten i boken läser vi tillsammans och kanske ser vi nån förklarande film!

Viktiga begrepp!

 • ryggradsdjur
 • ryggradslösa djur
 • sporväxter
 • fröväxter
 • pollinering
 • fröspridning
 • fotosyntes
 • cellandning
 • producent
 • konsument
 • nedbrytare
 • näringskedja
 • näringsväv

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Använda biologins begrepp, teorier och modeller för att förklara
  • växters och djurs klassificering
  • olika lösningar på grundläggande behov hos växter och djur
  • enkla samband i ekologi
 • Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.
 • Söka naturvetenskaplig information och använda informationen för att skapa jämförande texter.
 • Förstå de levande organismernas förutsättningar, byggnad och indelning med hjälp av begrepp, teori och modeller.

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och undersökningar.
 • Vid läxförhör, övningar och laborationer.
 • Vid inlämningsuppgifter.
 • Vid ett skriftligt prov.

 

Uppgifter

 • Laboration: Jämföra fisk och bläckfisk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Ekologi och systematik år 7 Ånestadsskolan

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Har arbetat med
E
C
A
Söka och granska information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information och anpassa till frågeställningar
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laborativt arbete
Fältstudier, laborationer, planera
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultatens rimlighet och förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, modeller och teorier
Biologiska samband
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Biologiska samband, ekosystem, energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: