Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmik & Rörelse - Koreografi, Bugg & Cha Cha Cha

Skapad 2021-03-03 16:11 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Musik Idrott och hälsa
Under det här arbetsområdet kommer ni att få öva på takt och rytm i danserna Bugg och Cha Cha Cha samt i skapandet av en egen koreografi.

Innehåll

Rytmik & Rörelse - Koreografi, Bugg och Cha Cha Cha

Period: V.10-16

Arbetsområdet pågår i fyra till sex veckor och målet är att ni ska lära er att dansa tillsammans i grupp och i par. För att detta ska bli möjligt måste ni samarbeta och kommunicera samt vara lyhörda på varandra. Först får ni lära er en enkel koreografi/dans som vi sedan bryter ner och som ni i grupper gör om som ni vill. Därefter lär ni er grundstegen samt några turer/figurer i danserna bugg och cha cha cha. Alla danserna dansas i fyrtakt men startar på olika taktslag. Danserna är också från olika kulturer vilket gör dem spännande och roliga att jämföra. 

Längst ner i planeringen finner ni videos som både kan instruera och inspirera er till att lära er dansa Bugg och Cha Cha Cha. 

 

Lektion 1 - En introduktion och återkoppling till att arbeta med takt och puls. 

Mål: Lära sig vår gemensamma koreografi och dansa den tillsammans med hela klassen och läraren som leder. 

Introduktion: Först presenteras ni för arbetsområdets upplägg och sedan går vi igenom grovplaneringen inför de kommande veckorna. Vi pratar också lite allmänt om takt och rytm och återkopplar då till tidigare arbetsområden där vi berört dessa två begrepp. Vi värmer upp med lite övningar för att få igång kroppen och taktkänslan. 

Huvudmoment:    Nu är det dags att lära oss koreografin och detta jobbar vi med tills det sitter för samtliga. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Lektion 2 - Fortsättning på koreografi

Mål: Skapa en koreografi tillsammans med gruppen och börja öva in den.

Uppvärmning: Vi återkopplar till målen och koreografin som vi pratade om föregående lektion och börjar sedan med att öva grundstegen tillsammans igen. 

Huvudmoment: Ni går ut i era grupper och skapar er koreografi om ni inte redan har gjort det samt övar på densamma. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Lektion 3 - Avslutning på koreografin

Mål: Lära sig gruppens koreografi och förhoppningsvis visa upp den. 

Uppvärmning: Vi återkopplar till målen och koreografin som vi pratade om föregående lektion och börjar sedan med att öva grundstegen tillsammans igen.  

Huvudmoment: Ni går ut i era grupper och skapar er koreografi om ni inte redan har gjort det samt övar på densamma. De som vill får visa upp sin koreografi för klassen i ett dansbattle. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen och lektionerna som passerat. Vad har vi lärt oss? Vilka moment var svåra? Var det roligt? Hur känns det att dansa? 

 

Lektion 4 - Bonuslektion i koreografi

Innehållet på denna lektion anpassas efter hur långt ni kommit som grupp. 

 

Lektion 5 - En introduktion och återkoppling till pardans och Bugg 

Mål: Starta i grundstegen, enskilt och tillsammans med någon.

Introduktion: Vi värmer upp med lite övningar för att få igång kroppen och taktkänslan till pardans.

Huvudmoment: Nu är det dags att lära oss grundstegen och detta jobbar vi med tills de sitter enskilt och tillsammans. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Lektion 6 - Fortsättning på Bugg

Mål: Starta i grundstegen, enskilt och tillsammans med några samt pröva på en tur eller två.

Uppvärmning: Vi återkopplar till målen och grundstegen som vi pratade om föregående lektion och börjar sedan med att öva grundstegen tillsammans igen. 

Huvudmoment: Vi övar grundstegen med olika danspartners och i de båda olika rollerna (förare och följare). När grundstegen sitter går vi vidare med några turer eller figurer som det också kallas. Vi fortsätter öva och byter danspartners så ofta som möjligt utan att det blir rörigt. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Lektion 7 - Avslutning på Bugg

Mål: Starta i grundstegen, enskilt och tillsammans samt klara en eller två turer. 

Uppvärmning: Vi återkopplar till målen, grundstegen och turerna som vi pratade om föregående lektion och börjar sedan med att öva grundstegen tillsammans igen. 

Huvudmoment: Vi övar grundstegen i båda rollerna med olika danspartners och fortsätter sedan med turerna. Nu ligger fokus på att klara av turerna i båda rollerna med olika danspartners. Vi fortsätter öva och byter danspartners så ofta som möjligt utan att det blir rörigt. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen och lektionerna som passerat. Vad har vi lärt oss? Vilka moment var svåra? Var det roligt? Hur känns det att dansa? 

 

Lektion 8 - Bonuslektion i Bugg

Innehållet på denna lektion anpassas efter hur långt ni kommit som grupp. 

 

Lektion 9 - En introduktion till Cha Cha Cha

Mål: Starta i grundstegen, enskilt och tillsammans med någon.

Introduktion: Vi värmer upp med lite övningar för att få igång kroppen och taktkänslan. 

Huvudmoment: Nu är det dags att lära oss grundstegen och detta jobbar vi med tills de sitter enskilt och tillsammans. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Lektion 10 - Fortsättning på Cha Cha Cha

Mål: Starta i grundstegen, enskilt och tillsammans med några samt pröva på en tur eller två.

Uppvärmning: Vi återkopplar till målen och grundstegen som vi pratade om föregående lektion och börjar sedan med att öva grundstegen tillsammans igen. 

Huvudmoment: Vi övar grundstegen med olika danspartners och i de båda olika rollerna (förare och följare). När grundstegen sitter går vi vidare med några turer eller figurer som det också kallas. Vi fortsätter öva och byter danspartners så ofta som möjligt utan att det blir rörigt. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen.

 

Lektion 11 - Avslutning på Cha Cha Cha

Mål: Starta i grundstegen, enskilt och tillsammans samt klara en eller två turer. 

Uppvärmning: Vi återkopplar till målen, grundstegen och turerna som vi pratade om föregående lektion och börjar sedan med att öva grundstegen tillsammans igen. 

Huvudmoment: Vi övar grundstegen i båda rollerna med olika danspartners och fortsätter sedan med turerna. Nu ligger fokus på att klara av turerna i båda rollerna med olika danspartners. Vi fortsätter öva och byter danspartners så ofta som möjligt utan att det blir rörigt. 

Avslutning: Vi avslutar med en återkoppling där vi tittar tillbaka på målen och lektionerna som passerat. Vad har vi lärt oss? Vilka moment var svåra? Var det roligt? Hur känns det att dansa? 

 

Lektion 12 - Bonuslektion i Cha Cha Cha

Innehållet på denna lektion anpassas efter hur långt ni kommit som grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6

Matriser

Mu Idh
Matris till rytmik och rörelse

Första kunskapskravet/aspekten

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Takt och rytm
Du har svårt att dansa i takt till musiken och kommer ur takt hela tiden. Du kan t.ex. inte grundstegen i takt till musiken.
Du rör dig och dansar i takt så att det passar ganska bra till musiken. Du kan t.ex. dansa grundstegen och en tur i takt till musiken.
Du rör dig och dansar i takt så att det passar bra till musiken. Du kan t.ex. dansa grundstegen och ett par turer i takt till musiken. Du kan också dansa både följare och förare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: